WOPR podpisał porozumienie z Państwową Strażą Pożarną

W minionym tygodniu w siedzibie Nowodworskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego doszło do podpisania porozumienia o współpracy na terenach wodnych z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Porozumienie reguluje zasady udziału ratowników WOPR w akcji koordynowanej przez Straż Pożarną. Z chwilą podpisania porozumienia przestały obowiązywać zasady ustalone w 2005 roku.

Powiat nowodworski jest podzielony przez rzeki Wisłę, Narew i Wkrę. Każdego roku dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń na terenach wodnych. Służbą do której spływają zgłoszenia jest w pierwszej kolejności Państwowa Straż Pożarna, która otrzymuje zgłoszenia bezpośrednio na numer alarmowy 998 lub przekazywane z numeru 112. Nad wodą obowiązuje również numer 601-100-100 który jest przekierowywany do lokalnych jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W celu zapewnienia sprawnej i skutecznej współpracy podmiotów w trakcie prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych, zawarto porozumienie o współpracy, które podpisał p.o. komendant powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim bryg. Stanisław Brzozowski oraz prezes Nowodworskiego WOPR Jacek Kolanko.

Na mocy zawartego porozumienia oba podmioty będą współpracować przy akcjach ratowniczych w których działania prowadzić będzie Państwowa Straż Pożarna. Na mocy ustawy to Straż Pożarna kieruje akcją ratowniczą a wszystkie inne podmioty są pomocą w działaniach.

WOPR do działań wyśle niezwłocznie zespół z dwoma ratownikami, którzy podlegać będą kierujący akcją z ramienia Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczemu. Do dyspozycji kierującego działaniem będzie każdy dostępny sprzęt, który jest na wyposażeniu WOPR min. łodzie ratownicze, skutery wodne, samochody osobowe. Nowodworskie WOPR zadeklarowało wyposażenie ratowników biorących udział w akcji w sprzęt medyczny min. torby PSP-R1 czy defibrylator oraz nosze. Dysponując do działań łodzie WOPR, ratownicy będą mieli do dyspozycji sprzęt w postaci latarek, rzutek ratunkowych, bosaków czy lin do podbierania i holowania.

Państwowa Straż Pożarna ze swoich zasobów do działań na wodzie zadysponować może min. łódź z silnikiem zaburtowym wyposażoną w koło ratunkowe, rzutki ratownicze czy liny. PSP posiada również do działań w zimie specjalne sanie lodowe. Do dyspozycji strażaków są również torby medyczne PSP-R1 oraz defibrylator AED.

Dzięki podpisanemu porozumieniu Nowodworskie WOPR może brać udział w akcjach ratowniczych Straży Pożarnej oraz zachować bezpośrednią łączność z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania oraz być bezpośrednio dysponowanym do działań ratowniczych. Również dyspozytor PSK wiedząc jaki sprzęt posiada Nowodworskie WOPR jest w stanie zadysponować konkretny rodzaj sprzętu do danej akcji.

Ważnym aspektem porozumienia jest również prowadzenie wzajemnych szkoleń oraz wspólne prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej na temat bezpieczeństwa na wodach.