Wypowiedź przewodniczącego Rady Miejskiej o referendum