Zakroczym: Akt oskarżenia w sprawie włamania do Biedronki

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego w Mławie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom (Andrzejowi W., Arkadiuszowi K., Jarosławowi K., Pawłowi Z., Adamowi K., Pawłowi K., Oskarowi K.) oskarżonym o dokonanie łączenie 19 przestępstw przeciwko mieniu, a także znieważenie funkcjonariuszy policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz używanie wobec nich przemocy w celu zmuszenia do zaniechania prawnej czynności służbowej.

-Andrzej W., Jarosław K., Adam K., Paweł Z., i Paweł G. oskarżeni zostali o dokonanie wspólnie i w porozumieniu w nocy 11 grudnia 2016 r. w Mławie usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatu i zaboru pieniędzy znajdujących się w urządzeniu, poprzez wyrwanie go za pomocą liny przymocowanej do pojazdu ciężarowego marki Scania, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na załączenie się alarmu, przy czym wskutek uszkodzenia bankomatu spowodowali szkodę w kwocie ok. 6000 zł. tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw z art. 279 § 1 kk w zb z art. 288 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk.

-Andrzej W., Jarosław K., Adam K., Paweł Z, Arkadiusz K., Paweł K. oskarżeni zostali o dokonanie wspólnie i w porozumieniu w dniu 31 grudnia 2016 r. w Mławie kradzieży z włamaniem do sklepu ze sprzętem RTV AGD poprzez wyważenie drzwi do sklepu za pomocą pojazdu marki Ford Transit, skąd dokonali kradzieży sprzętu w postaci telewizorów i laptopów tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

-Andrzej W., Jarosław K., Arkadiusz K., Adam K., Paweł Z. oskarżeni zostali o dokonanie wspólnie i w porozumieniu w dniu 21 stycznia 2017 r. w Zakroczymiu usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatu znajdującego się na terenie sklepu Biedronka i zaboru znajdujących się w urządzeniu pieniędzy, poprzez staranowanie drzwi wejściowych sklepu za pomocą samochodu ciężarowego marki Mercedes, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na interwencję funkcjonariuszy Policji oraz zatrzymanie ich w wyniku podjętego pościgu, przy czym wskutek uszkodzenia drzwi spowodowali szkodę w kwocie ok. 30000 zł tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw z art. 279 § 1 kk w zb z art. 288 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk.

W/w podejrzanym zarzucono również popełnienie innych przestępstw przeciwko mieniu takich jak: zabór w celu krótkotrwałego użycia pojazdów mechanicznych i pozostawienie ich w stanie uszkodzonym (w tym pojazdu marki Scania, Ford Transit służących do popełniania wskazanych wyżej przestępstw na terenie Mławy), kradzieży w włamaniem pojazdu marki Mercedes na terenie miejscowości Joniec woj. mazowieckie (służącego do popełniania przestępstwa w Zakroczymiu), kradzieży z włamaniem do pojazdu marki Volkswagen Transporter T5 na terenie miejscowości Brody, woj. mazowieckie, uszkodzenia w dniu 31 grudnia 2016 r. w Mławie policyjnego radiowozu,
poprzez wjechanie w auto samochodem marki Ford Transit.

Ponadto Oskarowi K. zarzucono zniszczenie mienia wielkiej wartości w nocy 11 grudnia 2016 r. w Mławie poprzez podpalenie czterech samochodów marki Fiat Talento, Fullback, Fioryno i Ducato i sprowadzenie tym bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach z uwagi na zaparkowane w pobliżu inne pojazdy, w zamiarze ułatwiania Andrzejowi W., Jarosławowi K., Adamowi K., Pawłowi Z., i Pawłowi G. dokonania kradzieży z włamaniem do bankomatu na terenie Mławy w dniu 11 grudnia 2016 r. tj. czynu z art. 288 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk w zb z art. 164 § 1 kk w zw z art. 18 § 3 kk w zw z art. 279 § 1 kk w zb z art. 288 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk.

W toku przedmiotowego śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy liczący 11 tomów akt (ponad 2100 stron dokumentów), w tym wykonano szereg czynności procesowych mających na celu ustalenie sprawców i udowodnienie im udziału w zdarzeniach objętych aktem oskarżenia m.in. przeprowadzono eksperyment procesowy, uzyskano opinie biegłych z zakresu genetyki sądowej, daktyloskopii, osmologii oraz badań chemicznych.

W ramach w/w postępowania połączono postępowania prowadzone przez inne jednostki prokuratury i policji, w tym Prokuratury Rejonowej w Mławie, Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji w Mławie oraz Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Wszyscy oskarżeni byli już w przeszłości karani, w tym sześciu z nich wielokrotnie.

Łukasz Łapczyński

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Zakroczym: Zatrzymani za usiłowanie włamania do Biedronki