Zakroczym: Będą patrole Wisły na terenie gminy.

We wtorek (12.04) w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu burmistrz Artur Ciecierski spotkał się z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne Mariuszem Torbusem oraz naczelnikiem Norbertem Wysockim. Tematem spotkania było patrolowanie rzeki Wisły w sezonie letnim.

Burmistrz porozumiał się z OSP Ratownictwo Wodne i na podstawie udzielonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacji w kwocie 50.000 złotych, jednostka OSP RW będzie patrolować rzekę Wisłę na terenie gminy Zakroczym.

Patrole odbywać się będą zarówno łodzią od strony rzeki jak i quadami od strony brzegu. Dzięki porozumieniu gmina Zakroczym nie będzie musiała wydawać pieniędzy ze swojego budżetu. Działalność OSP RW w sezonie letnim na wodach powiatu nowodworskiego finansowana jest bezpośrednio z budżetu MSWiA oraz sponsorów.

Druhowie na terenie gminy Zakroczym od dwóch lat prowadzą zajęcia w szkołach i przedszkolach. Najmłodsi mieszkańcy gminy uczą się jak udzielać pierwszej pomocy oraz prawidłowo wezwać służby ratunkowe. Każdy uczeń może sprawdzić na specjalnych fantomach jak prowadzić należy prawidłowo resuscytację krążeniowo – oddechową.

TAGI: