Zakroczym: Będzie przebudowa drogi do ILS

Starosta nowodworski Magdalena Biernacka podpisała porozumienie pomiędzy powiatem nowodworskim, a firmą ILS sp. z o.o. na wsparcie powiatu kwotą 2 000 000 zł w celu zrealizowania inwestycji pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku 4890 m od drogi krajowej 62 do miejscowości Swobodnia”.

Porozumienie to przyniesie korzyść mieszkańcom powiatu, a szczególnie mieszkańcom gminy Zakroczym, jak i firmie ILS, zapewniając lepszy dojazd pracownikom do Centrum Logistycznego. Inwestycja planowana jest na 2018 r.

/Starostwo Powiatowe/