Zakroczym. Będzie remont stacji uzdatniania wody w Henrysinie

Jak informuje Urząd Gminy w Zakroczymiu, udało się pozyskać dofinansowanie na remont stacji uzdatniania wody w Henrysinie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało 2,6 mln złotych dofinansowania dla inwestycji.

O pomoc rządową już w 2015 roku zabiegał burmistrz Artur Ciecierski. Spotkał się z aprobatą ówczesnego wiceministra administracji i cyfryzacji Jana Grabca oraz wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, którzy obiecali pomóc w sprawie remontu. Gmina nie dysponowała w ubiegłym roku w związku z programem naprawczym, takimi środkami własnymi, aby wykonać remont całej stacji. Zrobiono więc pilny remont jednej ze studni głębinowych.

Problem z wodą dostrzegł również obecny wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Wniosek o dofinansowanie remontu SUW-u pozytywnie zaopiniował również minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

We wtorek (5.04) do Urzędu Gminy w Zakroczymiu wpłynęło pismo o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dotacji 2,6 mln złotych na remont stacji. Środki zabezpieczono w rezerwie budżetowej jaką dysponuje rząd.

promesa

Jestem ogromnie szczęśliwy z faktu otrzymania tych środków. Boiska, drogi, chodniki, oświetlenie mogą poczekać, ale wodę ludzie muszą mieć, to jest priorytet. Niezwłocznie uruchamiamy wszelkie procedury i zaczynamy remont – mówi Artur Ciecierski, burmistrz Zakroczymia.

Gmina ma zabezpieczone środki w budżecie na pokrycie kosztów własnych inwestycji w kwocie 700 tysięcy.

Wkrótce problem wody w gminie Zakroczym zostanie rozwiązany. W dalszej perspektywie burmistrz ma kolejne plany na poprawę życia mieszkańców gminy.

MK

Info WND