Zakroczym: Burmistrz z radnymi wystosował List Otwarty

Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski wraz z Radą Miejską wystosował List Otwarty którego adresatami są: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz ministrowie Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Finansów Tadeusz Kościński. List dotyczy sytuacji oświaty w gminie w związku z finansowaniem jej z subwencji oświatowej.

Poniżej treść listu:

– W imieniu małej, położonej w województwie mazowieckim, liczącej nieco ponad 6000 mieszkańców – gminy Zakroczym, chcemy zwrócić uwagę na ogromny problem jaki powstał w w wyniku systemu finansowania oświaty przez władze centralne.

Wydatki na oświatę w całej naszej Gminie na przestrzeni lat stale rosną. Tymczasem subwencja oświatowa utrzymuje się na podobnym poziomie, a w przyszłym 2020 r. będzie mniejsza niż w obecnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi, że subwencja oświatowa w 2020 r. będzie na rekordowym poziomie. Zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób jest ona wyliczana. Reforma oświatowa wygaszająca gimnazja spowodowała zmniejszenie liczby dzieci w naszych szkołach. Takie gminy jak Zakroczym, które nie prowadzą szkół ponadpodstawowych są zdecydowanie poszkodowane takim systemem podziału subwencji, gdyż ta ma charakter ogólny i zależy od liczby dzieci. Gmina Zakroczym jest organem prowadzącym dla trzech szkół, jednej do której uczęszcza ponad 350 dzieci i dwóch małych z ok. 60 uczniami w każdej z nich. Koszty utrzymania tych małych, ale jakże potrzebnych dla lokalnej społeczności szkół są wysokie w porównaniu z dużymi szkołami.

Gmina Zakroczym przy dochodach na oświatę w 2020 r. (4,6 mln zł) i wydatkach (ok. 10 mln zł) stanęła w obliczu podjęcia trudnej decyzji dotyczącej likwidacji jednej z małych placówek oświatowych.

Jak trudna będzie to decyzja, niech świadczą panujące dziś w Gminie nastroje społeczne. Nie tylko rodzice uczniów uczęszczających do tej szkoły, ale również mieszkańcy Gminy wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec planów likwidacji szkoły, która przed kilkudziesięciu laty staraniem ludzi, została wybudowana w czynie społecznym.

Burmistrz Zakroczymia i Rada Miejska w Zakroczymiu nie podjęła jeszcze żadnych decyzji formalnych w tej sprawie. Dzisiaj stajemy przed wyborem, czy ratować małą szkołę i utrzymywać ją z uwagi na emocje i oczekiwania społeczne, a wobec tego drastycznie obniżać wydatki we wszystkich placówkach oświatowych, co pogorszy znacznie jakość kształcenia i opieki psychologiczno–pedagogicznej, czy jednak zlikwidować szkołę, zapewnić dzieciom dowóz do innej szkoły o dużo lepszych warunkach i utrzymać obecnie jakość oświaty w całej Gminie. Taki oto mamy wybór.

W imieniu gminy Zakroczym zwracamy Państwu uwagę i prosimy o jak najszybsze podjęcie stosownych działań, mających na celu zdecydowaną zmianę systemu finansowania oświaty, nie tylko w naszej Gminie, ale w całej Polsce. Inwestycje w dzieci i młodzież są bowiem najwspanialszymi inwestycjami, jakie można sobie wyobrazić, bo to inwestycje w przyszłość.

Oświata powinna być celem nadrzędnym dla każdego rządu i samorządu. Jeśli obecny system się nie zmieni to małe samorządy, takie jak nasz – gmina Zakroczym, nie poradzą sobie z utrzymaniem małych szkół. Nie decydują tutaj bowiem od lat czynniki ekonomiczne, a wartości społeczne i tradycje związane z takimi szkołami.

Dzisiaj jednak, działając jako organy reprezentujące Gminę, w trosce o nią, jej przyszłość i budżet, doszliśmy do granicy naszych możliwości finansowych i nie jesteśmy w stanie zmienić tej sytuacji bez Państwa pomocy i należytego wsparcia.