Zakroczym: Były burmistrz, skarbnik i urzędnicy z aktem oskarżenia

Zakroczym: Były burmistrz, skarbnik i urzędnicy z aktem oskarżenia

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim wydała dwa postanowienia dotyczące śledztw prowadzonych wobec byłego burmistrza Zakroczymia, byłej skarbnik gminy Zakroczym oraz byłych pracowników Urzędu Gminy w Zakroczymiu. Nie wszyscy podejrzani przyznali się do zarzutów.

Śledztwa prowadzone były w sprawach min. fałszowania dokumentacji związanej z budową oświetlenia w Smoszewie czy remontów dróg w Jaworowie Trębkach Starych oraz Wygodzie Smoszewskiej oraz Śniadowie oraz fałszowaniu dokumentacji związanej z rachunkowością. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, złożył w imieniu Gminy  Zakroczym, obecny burmistrz Artur Ciecierski.

Pierwsze postanowienie

W dniu 28 grudnia 2016 r. zakończono postępowanie o sygnaturze 2 Ds. 1125.2016 (materiały wyłączono ze śledztwa PR 2 Ds. 1046.2016, poprzednio 2 Ds.156/15), skierowaniem do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim wniosków o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko:

 - Henrykowi R. (byłemu burmistrzowi Gminy Zakroczym) oskarżonemu o popełnienie czynów z art. 77 pkt 2 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (chodzi o zawarcie w  dniu 20.02.2014 r w rocznym sprawozdaniu RB -27 z wykonania planów dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od stycznia do grudnia 2013 r. nierzetelnych danych w zakresie dochodów uzyskanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu) oraz art. 18 § 1 kk w zw z art. 271 § 1 kk w zb z art. 231 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk (chodzi o polecenie w listopadzie 2014 r. pracownikowi Gminy sporządzenia umowy, której przedmiotem miała być realizacja inwestycji – modernizacja drogi w miejscowości Wygoda Smoszewska, a następnie sporządzenie poświadczającego nieprawdę protokołu odbioru robót i przekazania eksploatacji inwestycji).

 - Małgorzacie R. (pracownikowi Urzędu Gminy w Zakroczymiu) oskarżonej o popełnienie czynu z art. 271 § 1 kk (chodzi o poświadczenie w listopadzie 2014 r. nieprawdy w dokumencie w postaci protokołu odbioru robót dotyczących budowy 11 nowych punktów świetlnych wraz ze źródłem w miejscowości Smoszewo, poprzez potwierdzenie wykonania robót przez firmę, choć faktycznie nie były wykonane w zakresie i miejscu opisanym w umowie)

 - Jarosławowi F. (byłemu pracownikowi Urzędu Gminy w Zakroczymiu) oskarżonemu o czyn z art. 271 § 1 kk (chodzi o poświadczenie w listopadzie 2014 r. nieprawdy w dokumencie w postaci protokołu końcowego odbioru robót  i przekazania do eksploatacji inwestycji w postaci modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wygoda Smoszewska, w ten sposób że potwierdził wykonanie inwestycji, choć faktycznie takie prace nie zostały wykonane)

 - Teresie G. (byłej skarbnik Gminy Zakroczym) oskarżonej o dwa czyny z art. 271 § 1 kk i art. 77 pkt 2 Ustawy o rachunkowości (chodzi o dopuszczenie w lutym 2013 i 2014 r. do zawarcia w rocznych sprawozdaniach RB -27 z wykonania planów dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za lata 2012 i 2013  nierzetelnych danych w zakresie dochodów uzyskanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

 - Robertowi R. (byłemu pracownikowi Urzędu Gminy Zakroczym) oskarżonemu o czyn z art. 271 § 1 kk (chodzi o poświadczenie w listopadzie 2014 nieprawdy w dokumencie w postaci protokołu końcowego odbioru robót  i przekazania do eksploatacji inwestycji w postaci modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wygoda Smoszewska, w ten sposób że potwierdził wykonanie inwestycji, choć faktycznie takie prace nie zostały wykonane).

Co zrobi Gmina?

Prokurator do Sądu Rejonowego skierował akt oskarżenia wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Obecny burmistrz Artur Ciecierski nie chciał komentować decyzji prokuratury. Jak ustaliła nasza redakcja, kancelaria prawna, która reprezentuje interesy Gminy Zakroczym, wystąpi do prokuratury o dostęp do akt postępowania. Gmina jako pokrzywdzona w sprawie ma prawo nie zgodzić się z wnioskiem prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania w całości lub w stosunku tylko do niektórych osób. Jakie ostatecznie zapadną decyzję? O tym zapewne dowiemy się dopiero na sali sądowej.

/MK/

8 komentarze/y

 1. Szkoda, że artykuł o tak ważnych dla miasta sprawach został napisany w sposób, delikatnie mówiąc, bełkotliwy. Zdaje się też, że inicjał nazwiska jednej z osób został pomylony.

  Miejmy nadzieję, że sprawiedliwość i porządek zostaną przywrócone. O rządach poprzedniej ekipy można napisać nową “Karierę Nikodem Dyzmy”. Oby nowy burmistrz nie odpuszczał i tego mu życzę w Nowym Roku!

 2. Nareszcie zmiana idzie w dobrym kierunku. Skończy się rozbudowa fortun magnackich byłych urzędników gminy. Popieram obecnego Burmistrza!

 3. Obe

  Zgadzam się z wpisem Stefana, że artykuł nie jest jasny. Nie jestem prawnikiem i chciałbym aby autor czy też autorka wyjaśnił mi co oznacza, że prokuratura kieruje akt oskarżenia, a jednocześnie umarza postępowanie. A poza tym jakie jest drugie postanowienie prokuratury ?

  • administrator

   Prokurator przesłał do sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie. Czyli prokurator po przesłuchaniu podejrzanych uznał, że można zawnioskować o nie wymierzanie kary dla podejrzanych np. z powodu niskiej szkodliwości czynu oraz wcześniejszej niekaralności podejrzanych. Na ten wniosek zgodzić się musi również Gmina Zakroczym. Sąd może również odrzucić wniosek prokuratury i procedować normalnym trybem.

   Co do drugiego postanowienia – będzie opisany w niedzielę.

   • Ja

    Nie rozumiem sensu pisania jeśli pisze się bez sensu. Prokurator przesłał akt oskarżenia…… i co? Wyrok nie zapadł, nie wiadomo czy ktokolwiek jest winien czynu, wiemy już natomiast jakiego czynu, wiemy kto, sugestia jest jasna…… Trochę przyzwoitości
    dziennikarskiej jeszcze nikomu nie zaszkodziło.

 4. Może ktoś napisać co się zadziało dalej?

Komentarze

Musisz się zalogować , aby móc komentować.