Zakroczym: Chcą odwołać Przewodniczącego Rady Gminy

Grupa radnych opozycyjnych w Radzie Gminy Zakroczym, złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zakroczym. W porządku obrad znalazły się punkty w których odwołany ma zostać Przewodniczący Rady Gminy Piotr Serwatka oraz Wiceprzewodniczący Wanda Janczarek i Grzegorz Wszelaki.

Wnioskujący o nadzwyczajne obrady w porządku umieścili również  punkt związany z wyborem nowego przewodniczącego i jego zastępców. Sesja nadzywczajna odbędzie się w piątek (11.09) o godzinie 16 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu.

Odwołanie przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym przy obecności quorum radnych. Czy dojdzie do odwołania przewodniczącego? O tym fakcie poinformujemy po zakończeniu piątkowej sesji.

TAGI: