Zakroczym: Kolejne postanowienie prokuratury

Prezentujemy drugie postanowienie Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim dotyczące byłego burmistrza, byłej skarbnik i urzędników Urzędu Gminy w Zakroczymiu. 

Śledztwa prowadzone były w sprawach min. fałszowania dokumentacji związanej z budową oświetlenia w Smoszewie czy remontów dróg w Jaworowie Trębkach Starych oraz Wygodzie Smoszewskiej oraz Śniadowie oraz fałszowaniu dokumentacji związanej z rachunkowością. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, złożył w imieniu Gminy  Zakroczym, obecny burmistrz Artur Ciecierski. O pierwszym postanowieniu z dnia 28 grudnia można przeczytać tutaj.

Drugie postanowienie

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim zakończyła śledztwo PR 2 Ds. 1046.2016, poprzednio 2 Ds. 156/15) w dniu 30 grudnia 2016 r. umorzeniem postępowania przeciwko:

Henrykowi R. podejrzanemu o czyn z art., 231 § 1 kk (chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z wydaniem polecenia wstrzymania w 2014 r. czynności egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych na rzecz Gminy Zakroczym niewłaściwe gospodarowanie mieniem komunalnym gminy oraz nie zapewnienie właściwego funkcjonowania podległego mu jako Burmistrzowi Urzędu w zakresie związanym z windykacją należności z tytułu opłat na rzecz gminy), na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec nie popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu

Teresie G. – podejrzanej o czyn z art. 231 § 1 kk (chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w okresie od 2000 r. do grudnia 2014 r. w zakresie gospodarowanie mieniem komunalnym oraz niezapewnienie właściwego funkcjonowania podległego jej Wydziału w zakresie związanym z windykacją należności gminy), na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec nie popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu

Jarosławowi F. podejrzanemu o dwa czyny z art. 271 § 1 kk (chodzi o poświadczenie w listopadzie 2014 r. nieprawdy w protokole końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji inwestycji w postaci modernizacji fragmentu drogi gruntowej w miejscowości Jaworowo Tręki Stare oraz protokole odbioru inwestycji w postaci drogi w miejscowości Śniadowo), na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec nie popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu

Robertowi Z. podejrzanemu o dwa czyny z art. 271 § 1 kk (chodzi o poświadczenie w listopadzie 2014 r. nieprawdy w protokołach końcowego odbioru robót w miejscowościach Śniadowo i Jaworowo Tręki Stare), na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec nie popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu.

Zarówno w pierwszym postanowieniu jak i w drugim, prawo pozwala pokrzywdzonemu czyli Gminie Zakroczym na złożenie zażalenia na decyzję prokuratora. Jak wiemy kancelaria prawna, która obsługuje Gminę Zakroczym, ma zapoznać się z materiałem i podjąć decyzję co do złożenia zażalenia.

TAGI: