Zakroczym: Nawiedzenie relikwii bł. Honorata Koźmińskiego

Nawiedzenie relikwii kapucyna bł. Honorata Koźmińskiego odbyło się w dniach 16-17 września w Zakroczymiu, w Roku Honorata Koźmińskiego, ustanowionym przez Sejm RP. Wierni mieli m.in. możliwość ucałowania trumienki z relikwiami: „Błogosławiony Honorat Koźmiński był wybranym naczyniem Boga” – stwierdził w kazaniu ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski.

Głównej Mszy św. z okazji nawiedzenia relikwii bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który założył wiele zgromadzeń zakonnych, w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Zakroczymiu, przewodniczył ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski.

W kazaniu zwrócił uwagę, że świętość jest wartością, która nie powinna zawstydzać, ale budzić pragnienie podążania do niej. Wytrwałym propagatorem idei powszechnego powołania do świętości był bł. o. Honorat Koźmiński (1829-1916).

Płocki kanonista podzielił się z wiernymi refleksją po zwiedzeniu Muzeum Ojca Honorata w Nowym Mieście nad Pilicą. Jednoznacznie wskazuje ono na to, że Bóg uczynił bł. Honorata „naczyniem wybranym” i szczególnym znakiem swojej obecności. A z jego „Notatnika duchowego” wynika jasno, że „podstawowym drogowskazem w życiu była Ewangelia”.

Ksiądz infułat zaznaczył, że Błogosławiony potrafił w życiu codziennym zarówno przyjmować przebaczenie od Boga, jak i udzielać go swoim winowajcom, potrafił docenić i przyjąć Boże przebaczenie: wtedy, gdy podczas nauki w płockim Gimnazjum Gubernialnym na jakiś czas utracił wiarę; wtedy, gdy fałszywie oskarżono go przed Stolicą Apostolską o sprzyjanie mariawityzmowi. A w swym testamencie duchowym napisał, że „odpuszcza z serca wszystkim nieprzyjaciołom, prosząc za nimi, aby im Pan Bóg nie poczytywał za winę, cokolwiek mu złego wyrządzili”.

Ks. Góralski przypomniał też, że o. Honorat wiele godzin spędzał w konfesjonale, to było jego ulubione miejsce, „stanowiące dla niezliczonej rzeszy wiernych niewyczerpane źródło, w którym szeroko rozlewała się łaska Bożego miłosierdzia”. Był „wytrwałym szafarzem przebaczenia i pojednania” – tak powiedział o nim Jan Paweł II w dniu beatyfikacji 16 października 1988 r.

Oprawę muzyczną głównej Mszy św. w kościele parafialnymi św. Józefa w Zakroczymiu zapewnił chór „Gregorianie”.

W czasie dwudniowego nawiedzenia (16-17 września) wierni mogli w kościele św. Wawrzyńca na terenie klasztoru kapucyńskiego uczestniczyć w Mszach św. o bł. Honoracie, adorować Najświętszy Sakrament, modlić się modlitwą różańcową, ucałować trumienkę z relikwiami.

Peregrynacja relikwii po klasztorach kapucyńskich rozpoczęła się w grudniu 2016 r. i potrwa rok – jest to rok obchodów stulecia śmierci bł. Honorata.