Zakroczym: Nie żyje kapucyn Dariusz Sosnowski

W poniedziałek (03.06) w klasztorze w Olsztynie zmarł kapucyn Dariusz Sosnowski. Przeżył 74 lata w tym 41 w zakonie Kapucynów. Pochodził z Zakroczymia gdzie długi czas działał w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości.

Br. Dariusz Sosnowski urodził się 7 kwietnia 1945 r. Do Zakonu wstąpił po ukończeniu studiów na ATK (dziś UKSW) w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii. Profesję wieczystą złożył w 1981 r., a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Współpracował w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości z jego założycielem – o. Benignusem Sosnowskim. Pełnił również funkcję proboszcza, gwardiana i wikarego w różnych placówkach Prowincji. Był cenionym rekolekcjonistą i misjonarzem ludowym, z pasją głoszącym misje w parafiach w całej Polsce. Na podstawie własnych doświadczeń zredagował “Poradnik misyjny”. Pisał w nim: “Czy prowadzenie misji parafialnych w naszych czasach ma jeszcze sens? Jako tzw. misjonarz ludowy noszę w sobie to pytanie i odpowiadam: Tak! Prowadzenie misji parafialnych wciąż ma sens. Choć trudno mi o tym przekonywać innych, ale za każdym razem po przeprowadzonych misjach na nowo odkrywam ich wielką wartość – najpierw dla samego siebie, a następnie dla innych. Obserwuję, jak w ciągu ośmiu dni Bóg z pomocą człowieka czyni cuda.”
Ostatnie lata życia spędził w Olsztynie, gdzie był asystentem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, referentem misji i rekolekcji, duszpasterzem rolników i ludzi pracy.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę, 5 czerwca 2019 o godz. 12:00 w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Olsztynie. Złożenie ciała do grobu na cmentarzu przy ul. Poprzecznej.