Zakroczym: Nowe ołtarze boczne w klasztorze Kapucynów

W klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu poświęcono nowe ołtarze boczne poświęcone Matce Bożej oraz bł. Honoratowi Koźmińskiemu. 

Pomysł przywrócenia ołtarzy bocznych w  zakroczymskim klasztorze rodził się w sposób całkowicie zewnętrzny. Po zmianie przełożonego, którym został o. Wojciech Sugier, podczas jednej z rekreacji br. Tomasz Płonka podzielił się informacją, że w niedalekiej parafii we Wronie znajduje się ołtarz z kościoła, który przeniesiony tam został w czasie kasaty klasztoru pod koniec XIX wieku. Ta informacja nie była jednak przyjęta z wielkim entuzjazmem.

Dobrodziej sfinansował ołtarz

Po kilku miesiącach od tego wydarzenia o. Wojciech został zaproszony do jednego z dobrodziejów p. Wojciecha Byśkiniewicza z wizytą. Podczas wymiany zdań okazało się, że p. Wojciech jest bardzo zainteresowany kultem bł. Honorata Koźmińskiego i boleje, że tak mało w zakroczymskiej świątyni jest miejsc, które przypominają jego 28 letni pobyt w Zakroczymiu. Pomysł przyszedł sam. O Wojciech powiedział o ołtarzu, który znajduje się w pobliskiej Wronie, a p. Wojciech zaproponowała sfinansowanie kosztów restauracji ołtarza, (przy którym, jak się później okazało z wielkim prawdopodobieństwem, sprawował Eucharystię bł. Honorat – jest to więc w pewnym sensie relikwia po Błogosławionym współbracie).

Po tej rozmowie znaleziono stolarza, który mógłby się podjąć odnowienia wraz z rekonstrukcją tego ołtarza oraz zrobieniem drugiego, jako kopii tego pierwszego.  Pan Wojciech zobowiązał się do pokrycia kosztów za pierwszy ołtarz, rekonstruowany (koszt całkowity 70.000 zł).  Całkowity koszt obu ołtarzy wyniósł 140.000 zł.

Drugi ołtarz jest wierną kopią tego pierwszego. Pierwszy z nich, z racji na duże prawdopodobieństwo, że odprawiał przy nim Msze św. Bł. Honorat Koźmiński jest poświęcony jego osobie. Główny więc obraz w tym ołtarzu  przedstawia Bł. Honorata Koźmińskiego. U góry nad o. Honoratem umieszczono obraz Jezusa Miłosiernego, który do tej pory znajdował się na miejscu jednego z bocznych ołtarzy w kościele.

Drugi ołtarz dedykowany jest Najświętszej Maryi Pannie oraz św. Janowi Pawłowi II. Tak więc w głównym ołtarzu jest obraz Najświętszej Maryi Panny, a nad nim obraz św. Jana Pawła II.

Gmina zakupiła obraz

Gmina Zakroczym włączyła się aktywnie w dzieło budowy ołtarzy. Na prośbę gwardiana zakupiono obraz błogosławionego Honorata.

 – Gwardian klasztoru O. Wojciech Sugier zwrócił się do mnie z zapytaniem czy gmina mogłaby sfinansować namalowanie obrazu bł. H. Koźmińskiego , który zostanie zamieszczony na stałe w jednym z ołtarzy. Przedstawiłem sprawę Radzie Gminy. Wspólnie z radnymi ustaliliśmy jednak, że skoro środki przeznaczamy z budżetu gminy, będzie to dar na pamiątkę 100 rocznicy śmierci sławnego kapucyna od wszystkich mieszkańców gminy Zakroczym – mówi Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski.

Wielka uroczystość

Uroczystość, która zgromadziła w kościele ok. 200 osób, była zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy wielu ludzi. Na początek odbył  się program słowno-muzyczny o bł. Honoracie Koźmińskim „Miłosierdzie Pana na wieki wychwalać będę”. Miał on charakter misterium ukazującego powołanie kapucyńskie i kapłańskie Błogosławionego, jego duchowość oraz posługę apostolską i charytatywną. Misterium przedstawiła młodzież z grupy Rycerstwa Niepokalanej z Niepokalanowa, prowadzonej przez siostry serafitki z Błonia.

Po przedstawieniu odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap, biskupa seniora Diecezji Drohiczyńskiej. Mszę koncelebrował inny kapucyński biskup – Dáwid B. Tencer, biskup Reykjavíku, o. Andrzej Kiejza, minister prowincjalny Warszawskiej Prowincji Kapucynów oraz kilkunastu kapłanów.

W swojej homilii biskup Dydycz przypomniał drogę duchową o. Honorata, który w czasie, gdy swobodna praca duszpasterska była zakazana przez władze carskie, oddziaływał w Zakroczymiu głównie przez konfesjonał. Biskup zwrócił też uwagę na przesłanie obrazów Jezusa miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej. Obrazy w kościołach uprzytamniają nam, że każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Kaznodzieja wyraził nadzieję, że kapucyński kościół w Zakroczymiu dzięki dalszej działalności przełożonych będzie odzyskiwał swoje dawne piękno.

Po homilii biskup Antoni Pacyfik Dydycz poświęcił dwa ołtarze: stary, z obrazami bł. Honorata i Jezusa miłosiernego, umieszczony z tyłu prawej nawy bocznej kościoła oraz nowy, z tyłu lewej nawy, wykonany na wzór starego ołtarza, z obrazami Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej i św. Jana Pawła II. Stary ołtarz został wykonany prawdopodobnie w latach 1758-1783 i służył jako jeden z ołtarzy bocznych w kościele kapucynów w Zakroczymiu. W 1881 roku renowacji ołtarza dokonał Ignacy Śląski, o czym świadczy jego podpis na desce z tyłu ołtarza. Po kasacie klasztoru przez władze carskie (1892) ołtarz przeniesiono do wybudowanego w latach 1898-1906 kościoła w parafii św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Starej Wronie. W marcu 2016 roku na prośbę gwardiana klasztoru kapucynów w Zakroczymiu, o. Wojciecha Sugiera proboszcz parafii w Starej Wronie, ks. Sławomir Karłowicz zwrócił ołtarz zakroczymskim kapucynom. Konserwację i restaurację ołtarza wykonała Pracownia Dobrowolskich z Błonia pod Warszawą. Oryginalna jest część górna ołtarza i kolumny, natomiast część środkowa, mensa ołtarza i dół z podstawą zostały wykonane od nowa. Nowe obrazy bł. Honorata i Jezusa miłosiernego namalował Leszek Szymański z Warszawy. Prace związane z ołtarzami sfinansowali dobrodzieje klasztoru.

Redakcja portalu Wirtualny Nowy Dwór dziękuje za pomoc w przygotowaniu materiału Warszawskiej Kurii Prowincjalnej Braci Mniejszych Kapucynów.