Zakroczym: Nowi dyrektorzy w gminnych szkołach

Od 1 września we wszystkich placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Zakroczym, pracę zaczną nowi dyrektorzy. W Zakroczymskiej Szkole Podstawowej oraz w Publicznym Przedszkolu dyrektorów wyłoniono w drodze konkursu. W szkole w Wojszczycach nikt nie zgłosił się do konkursu i organ prowadzący po uzyskaniu zgody Kuratorium Oświaty powierzył kierowanie szkołą jednej z nauczycielek.

Nowymi dyrektorami zostali:
Anna Dudziej – Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu
Elżbieta Lewandowska – Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu
Aleksandra Szczurowska – Szkoła Podstawowa w Wojszczycach

W związku z wygranym konkursem przez Annę Dudziej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu, zwolniło się miejsce dyrektora Szkoły Podstawowej w Emolinku. Na to miejsce powołano pełniącego obowiązki dyrektora Wojciecha Ciećwierza.

– Otwieramy zupełnie nowy rozdział w zakroczymskiej oświacie. Z optymizmem patrzę w przyszłość. Wspólnie ze wszystkimi nowymi dyrektorami placówek stawiamy zdecydowanie na stałe podnoszenie jakości kształcenia. Dziecko jest najważniejsze. W tym kierunku będziemy wspólnie zmierzać. Jest takie powiedzenie „ryba psuje się od głowy”. Patrzę na całą oświatę w sposób szczególny i tego oczekuję od wszystkich nowych dyrektorów, a Ci, mam nadzieję będą wymagać takiego podejścia od nauczycieli. Słabi nauczyciele, albo co więcej, tacy, którym zwyczajnie się nie chce powinni odchodzić. W tym roku nauczyciele otrzymali niemałe podwyżki. Wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie w sumie o 15%. W związku z tym wzrosną inne ustawowe dodatki, a także dodatek za wychowawstwo i to znacznie. Wobec tego oczekuję, że nauczyciele poświęcą również swój czas dla uczniów poza swoje pensum. Przypominam, że zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. I tutaj ważna jest rola dyrektora, który powinien w sposób racjonalny tym czasem zarządzać – mówi Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski.

W okresie wakacji wszystkie placówki na terenie gminy przeszły remonty. Gmina sukcesywnie prowadzi remonty wszystkich szkół i co roku przeznacza znaczne środki finansowe na prace modernizacyjno remontowe.