Zamczysko: Rusza kolejne zgrupowanie kandydackie SGSP

W Leśnej Bazie Przeciwpożarowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Zamczysku Nowym w gm. Leoncin ruszyło zgrupowanie kandydackie K-2020 dla przyszłych studentów studiów mundurowych SGSP. W tym roku unitarka z racji pandemii została skrócona i zgrupowanie zaczyna się dopiero we wrześniu a nie jak co roku na początku sierpnia.

W trakcie Zgrupowania obowiązują zasady w zakresie utrzymywania właściwego reżimu sanitarnego. Wszystkie osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w roku akademickim 2020/2021, zostały poddane testom na obecność wirusa SARS-CoV-2.

W pierwszym dniu Zgrupowania w SGSP odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na trwającą pandemię, szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej. Następnego dnia strażacy w służbie kandydackiej rozpoczęli przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w warunkach poligonowych na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym.

To miejsce w Kampinoskim Parku Narodowym jest wyjątkowe dla każdego oficera Państwowej Straży Pożarnej – absolwenta stacjonarnych studiów „mundurowych” SGSP. To właśnie na tym terenie od wielu lat pokolenia młodych strażaków odbywają szkolenia kandydackie, hartując ducha strażackiego. W tym roku mija 50 lat od początku funkcjonowania PBL SGSP w Zamczysku Nowym.

Podczas Zgrupowania realizowane jest Przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Celem przeszkolenia jest:
– nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach służby pełnionej w jednostce ratowniczo-gaśniczej,
– przygotowanie do funkcjonowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym w Państwowej Straży Pożarnej.

Przed tegorocznymi strażakami w służbie kandydackiej z kompanii kandydackiej stoi wiele wyzwań i zadań do realizacji, tak nieodłącznie powiązanych ze strażacką służbą. Dla jednych jest to kontynuacja dotychczasowego zdobywania wiedzy i umiejętności w szeregach ochotniczych straży pożarnych, a dla drugich jest to nowe, nie rozpoznane jeszcze środowisko pożarnicze.

Już wkrótce kandydaci złożą ślubowanie i po immatrykulacji staną się podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Foto: SGSP