Zamczysko: Zgrupowanie K-2019 na finiszu

Przez cały sierpień i wrzesień jak co roku w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym w gm. Leoncin, odbywa się Zgrupowanie Kandydackie dla przyszłych studentów pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W planie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest min. szkolenie z zakresu BHP oraz łączności ale również kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

W niedzielę 15 września jak co roku w bazie leśnej odprawiona została uroczysta Msza święta. Na uroczystość do strażackiej braci przybył również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – st. bryg. Andrzej Wieteska.

Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym leży na terenie powiatu nowodworskiego. Baza została utworzona w 1970 roku. Co roku kandydaci na studia w SGSP odbywają w niej swoje dwumiesięczne przeszkolenie.

Plan zajęć dydaktycznych obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
➡️ krajowy system ratowniczo-gaśniczy;
➡️ zasady służby w Państwowej Straży Pożarnej;
➡️ sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych;
➡️ środki gaśnicze;
➡️ taktykę zwalczania pożarów;
➡️ taktykę działań ratowniczych;
➡️ doskonalenie sprawności fizycznej.