Zmiany personalne w parafiach

Kuria Diecezjalna Płocka poinformowała o translokatach wikariuszowskich. Zawsze w połowie sierpnia, biskup Piotr Libera posyła wikariuszy na nowe placówki duszpasterskie w diecezji. W 2015 roku zmian nie jest wiele ale zaszły również na naszym terenie. Księża zostaną wymienieni w parafiach w Zakroczymiu, Cieksynie i Nasielsku.

Ks. mgr Robert Bessert, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Cieksynie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.

Ks. mgr Tomasz Kaszanek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Cieksynie.

Ks. mgr Kamil Kowalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.

Ks. mgr Robert Andrzej Mazurowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu.

Ks. mgr Piotr Orliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku.

Ks. mgr Dariusz Sielczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu.

P.J.