Kanalizacja przy Wierzbowej

Trwają prace związane z budową kanalizacji przy ulicy Wierzbowej. Zgodnie z zapisami umowy inwestycja zostanie zrealizowana do końca maja. Wykonawca został wybrany spośród trzech oferentów, którzy złożyli swoje oferty w przetargu. Oferta z najniższą ceną została złożona na kwotę 183 544,95 zł przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „MELWOBUD” Sp. z .o.o. z siedzibą w Ciechanowie. Firma „MELWOBUD” nie po raz pierwszy będzie realizowała inwestycję kanalizacyjną na terenie gminy Pomiechówek. 19.03.2015 r. umowę z wykonawcą podpisał wójt gminy Dariusz Bielecki.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Cieszę się, że po kilku latach walki o skanalizowanie ulicy Wierzbowej wreszcie uda nam się osiągnąć cel. Wierzbowa nastręczała trudności, bo choć ulica znajduje się w bliskiej odległości od oczyszczalni to ze względu chociażby na jej szerokość, prace były utrudnione. Podjęliśmy decyzję o wpisaniu inwestycji w duży projekt, którego celem było rozwiązanie istniejących problemów sanitacji w gminie. 23 października 2014 r. w urzędzie marszałkowskim podpisałem umowę na dofinansowanie zadania. –Dariusz Bielecki, wójt gminy Pomiechówek

Dodaj komentarz