Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2015 roku

We wtorek (16.02) o godzinie 12.00, w sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury, odbyła się odprawa roczna, z udziałem Starosty Nowodworskiego, przedstawicieli lokalnych samorządów i zaprzyjaźnionych służb. Na odprawie obecni byli również kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. W wielu kategoriach przestępczych nowodworscy policjanci odnotowali w ubiegłym roku spadek. Mniej było m.in. przestępstw rozbójniczych, kradzieży i uszkodzeń rzeczy. W 2015 r. na terenie całego powiatu zanotowano 32 przestępstwa mniej niż w roku 2014.

Prezentację wyników pracy nowodworskiej policji, osiągnięte w 2015 r., przedstawił Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof Padewski. Komendant omówił przede wszystkim ogólną skalę przestępczości najbardziej uciążliwej dla społeczeństwa, zagadnienia prewencyjne, kadrowe i logistyczne.

Mniej przestępczości rozbójniczej (31 -2014, 24-2015), mniej też kradzieży (313-2014, 311-2015) i uszkodzeń rzeczy (114-2014, 107-2015), a co za tym idzie spada też ilość osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw – tak nowodworscy policjanci mogą podsumować ostatni rok pracy w powiecie. Wzrasta też systematycznie skuteczność ścigania sprawców przestępstw kryminalnych. W sumie w 2015 r. zostały wszczęte 32 spraw mniej w porównaniu do roku poprzedzającego.

Poprawił się również stan bezpieczeństwa na drogach powiatu nowodworskiego. W 58 wypadkach (2014-72) zginęło 9 osób (2014-19), a 70 (2014-85) zostały ranne. Policjanci WRD zanotowali 958 kolizje (2014 – 873).

Z roku na rok obserwujemy utrzymującą się tendencję spadku przestępczości w powiecie nowodworskim. Wiele czynników ma bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy. Jest to przede wszystkim codzienna służba policjantów prewencji, służb kryminalnych, stała analiza stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, coraz lepsza współpraca z mieszkańcami, realizacja wielu programów prewencyjnych i edukacyjnych. Również ścisła współpraca ze starostwem i samorządami gmin powiatu nowodworskiego, przyczynia się do tego, że nasza społeczność może czuć się bezpieczniej.

Szczegółowa analiza danych dotyczących liczby przestępstw, ich rodzaju i poziomu wykrywalności jest jednym ze wskaźników skuteczności działania każdej Policji. Porównanie takich danych na przestrzeni kilku lat pokazuje, czy podejmowane przez funkcjonariuszy działania przynoszą efekty. Analizując wyniki pracy policjantów za 2015 rok w porównaniu do 2014 roku r. należy stwierdzić, że w wielu kategoriach przestępstw i tych najpoważniejszych i tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, odnotowano znaczący spadek. Skuteczność ścigania to powyżej 64% spraw wykrytych, co daje jeden z najlepszy wyników w garnizonie stołecznym. Jest to efekt pracy policjantów pełniących służbę w nowodworskiej komendzie.

Z roku na rok w powiecie nowodworskim jest coraz lepsza współpraca Policji z samorządem. Wspólnie rozwiązujemy istotne problemy dla mieszkańców naszego rejonu, nie tylko w sprawach przestępstw, ale i wykroczeń. Jeżeli chodzi o te ostatnie w minionym roku nowodworscy policjanci nałożyli ponad 2500 mandatów karnych i skierowali do sądu ponad 700 wniosków o ukaranie. Funkcjonariusze, głównie prewencji, przeprowadzili bez mała 12 000 interwencji, co daje średnio około 32 interwencje na dobę.

Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof Padewski w podsumowaniu wyników pracy, za 2015 r. powiedział m.in., że główne cele działania nowodworskiej policji to poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, profesjonalizm, partnerstwo, współpraca z samorządami, a przede wszystkim współdziałanie i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Te cele są możliwe do osiągnięcia poprzez skuteczne programy prewencyjne, wdrażanie coraz efektywniejszych form i metod działania i weryfikację już stosowanych.

Nie zabrakło również ciepłych słów ze strony zaproszonych gości, którzy jednogłośnie podkreślili, że profesjonalizm policjantów podległych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, pozwala na zapobieganie i skuteczne ściganie przestępczości na terenie powiatu nowodworskiego.

KPP Nowy Dwór Maz

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.