Wizytacja kierownictwa Komendy Głównej PSP oraz odbiór „Mobilnego trenażera LPG dla PSP

25 kwietnia odbyła się wizytacja Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) nadbryg. dr. inż. Adama Koniecznego w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (BSPiIR SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim.

W trakcie spotkania przedstawiono wykonane oraz będące w trakcie realizacji prace rozwojowe na terenie poligonu. Zastępca Komendanta Głównego PSP zapoznał się m.in. z pracami remontowymi tzw. „koszarowca”, wybudowanym I etapem trenażera kolejowego czy gruzowiskiem stanowiącym miejsce ćwiczeń grup poszukiwawczo-ratowniczych. Istotnym punktem wizytacji był odbiór „Mobilnego trenażera LPG dla PSP”. Autorzy koncepcji trenażera: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów SGSP st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz, bryg. dr inż. Artur Ankowski z SGSP, st. kpt. Dariusz Olcen z Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim opracowali „Opis przedmiotu zamówienia” i zbudowali pierwszy w pełni funkcjonalny egzemplarz trenażera.

Całość dokumentacji posłuży, po uzyskaniu finansowania, na doposażenie wszystkich szkół i ośrodków szkolenia PSP w mobilny trenażer. Ujednolicenie kształcenia w zakresie zagrożeń związanych z LPG pozwoli na podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków, zdobycie doświadczenia niezbędnego podczas działań ratowniczych przy zdarzeniach awaryjnych z LPG. Proponowane rozwiązanie stanowi doposażenie ośrodków szkolenia komend wojewódzkich PSP oraz szkół pożarniczych w mobilne stanowisko do ćwiczeń awaryjnych scenariuszy, związanych z niekontrolowanym uwolnieniem mieszanin propanu i butanu w zakresie ratownictwa chemicznego i zwalczania pożarów podczas zdarzeń na poziomie interwencyjnym i taktycznym.

Trenażer nie jest na trwale związany z gruntem, co umożliwia realizację ćwiczeń w dowolnej lokalizacji. Został on zbudowany na bazie platformy kontenera hakowego, na którym umieszczono wszystkie elementy niezbędne do realizacji scenariuszy ćwiczeń.

W spotkaniu na terenie BSPiIR SGSP uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej PSP st. bryg. mgr inż. Tomasz Naczas, Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów SGSP st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz, członkowie zespołu powołanego przez Komendanta Głównego PSP: bryg. dr inż. Artur Ankowski z SGSP, st. kpt. Dariusz Olcen z Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim oraz Kierownik BSPiIR SGSP bryg. mgr inż. Grzegorz Bełtowski.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.