Czosnów: Oddano Główny Punkt Zasilania

Stacja 110 / 15 kV w Czosnowie jest jedną z najważniejszych inwestycji na Mazowszu, która poprawi bezpieczeństwo energetyczne na północ od Warszawy. W uroczystości oddania do użytku Głównego Punktu Zasilania wzięli udział m.in. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Stacja wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ, który ma zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną dynamicznie rozwijającym się podwarszawskim gminom położonym wzdłuż trasy S7. Węzeł Czosnów jest najdroższą i największą inwestycją sieciową na Mazowszu.

W 2016 r. rozpoczęto budowę Głównego Punktu Zasilania oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego. Dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości blisko 14,8 km łączy istniejący GPZ Łomianki (Główny Punkt Zasilania) z nową stacją w Czosnowie i jest najdłuższym kablem wysokiego napięcia w całej sieci PGE Dystrybucja.