Redakcja

Wirtualny Nowy Dwór

Telefon: 22 304-14-50
email: redakcja@wirtualnynowydwor.pl
www: www.wirtualnynowydwor.pl 
Facebook: https://www.facebook.com/wirtualnynowydwor
Reklama: tel. 794-676-998 

Usługi informatyczne świadczy dla nas:

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy emisji przesłanego materiału. Redakcja zastrzega sobie również prawo do dokonywania skrótów w przesłanym materiale. Przesyłając zdjęcie lub film, użytkownik przekazuje prawa do materiału wydawcy portalu.

Wirtualny Nowy Dwór posiada wpis do rejestru dzienników w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga pod nr Pr 3280