Odbiór boiska szkolnego w Budach Siennickich

18 listopada br., Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu”.

W ramach prac wykonano m.in.:
– budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 4000 cm x 3100 cm,
– ogrodzenie terenu,
– montaż urządzeń sportowych (bramek, koszy, słupków wraz z siatką),
– bieżnię wraz z piaskownicą do skoków w dal,
– montaż ławek,
– utwardzenie terenu wokół boiska kostką brukową.

Koszt inwestycji: 732 497,96 zł brutto.
Za wykonanie prac odpowiadała firma GARDEN-SPORT SERVICE Krzysztof Perkowski.

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Zastępcą Burmistrza Andrzejem Waldemarem Kordulewskim dokonali oględzin nowopowstałego obiektu. Boisko zostało już oddane do użytku, ale jego uroczyste otwarcie nastąpi na początku kwietnia 2022 r. podczas Dnia Patrona Szkoły.

Zobacz również