Płońsk: Lekarze kontra dyrektor szpitala. cz.1

We wtorek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Płońskiego poświęcona ostatnim wydarzeniom w płońskim szpitalu. Nie będziemy wszystkiego, o czym dziś mówiono, wrzucali do jednego materiału, a wyjdziemy od oświadczenia lekarza, który w 2016 roku pojawił się w SPZ ZOZ w Płońsku, zarządzał przez te kilka lat interną i kardiologią, a po przyjściu nowej dyrekcji – pożegnał się ostatecznie z płońską placówką medyczną, co niechętnie było komentowane przez obecnego szefa szpitala, (którym jest nowodworski radny Marcin Ozdarski), nawet w obliczu pytań o to odejście powiatowych radnych na sesjach minionych.

Podczas czwartkowych obrad trzej lekarze, którzy rozpoczęli 30 kwietnia publiczną debatę na temat sytuacji w SPZ ZOZ w Płońsku, przytoczyli oświadczenie dr n.med. Piotra Gryglasa z 11 maja br., z którego wynika, że popiera on wnioski kierowane przez lekarzy Michała Ziółkowskiego, Przemysława Dula i Arkadiusza Garbackiego względem szefostwa płońskiego szpitala. Poniżej treść oświadczenia [dane wymienianych w piśmie lekarzy związanych z SOR-em, zanonimizowaliśmy – przyp. red.].

OŚWIADCZENIE

Mając na uwadze powagę problemu zgłoszonego przez Ordynatorów Płońskiego Szpitala związanego z działalnością lekarza … wykonującego obowiązki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, chciałbym poprzeć wniosek Ordynatorów oraz zwrócić uwagę na możliwość utraty zaufania części lekarzy do Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Płońsku.

Od 01.10.2016 do 31.12.2020 pełniłem obowiązki Koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Płońskim Szpitalu a od 01.06.2020 do 31.12.2020 także Koordynatora Oddziału Kardiologii. O problemie związanym z lekarzem … dowiedziałem się w lipcu 2020r., kiedy to lekarze konsultanci SOR-u wyrażali zaniepokojenie jakością obsługi pacjentów w SOR wynikającą ze stanu zdrowia lekarza … . Problem zasygnalizowałem Dyrektorowi ds. Medycznych … w formie ustnej, aby przyjrzał się sprawie i zweryfikował doniesienia lekarzy. Jak pokazała przyszłość, Dyrektor ds. Medycznych nie podjął żadnych działań. O szczegółowych nieprawidłowościach wypowiedzą się lekarze bezpośrednio pracujący z lekarzem … na dyżurach medycznych. Ja nie pracowałem bezpośrednio z lekarzem … . Osobiście pamiętam pacjentkę, która od kilku godzin przebywała w SOR, miała nagłe pogorszenie stanu zdrowia, które zdiagnozowałem konsultując inną osobę w SOR, udzieliłem natychmiastowej pomocy wspomnianej pacjentce, w trakcie interwencji wezwałem lekarza … pełniącego dyżur w SOR i niestety lekarz ten nie potrafił zreferować ani jednego faktu medycznego dotyczącego tej pacjentki, którą jakoby opiekował się od kilku godzin. Zdrowie pacjentki zostało zabezpieczone przez specjalistów a o sprawie ponownie poinformowałem Dyrektora ds. Medycznych, który jednocześnie pełnił obowiązki Koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zdarzenie miało miejsce w sierpniu 2020. Z uwagi na brak reakcji ze strony Pana Dyrektora ds. Medycznych w związku z lekarzem … podjęto temat na Radzie Ordynatorów w Sierpniu 2020 r., wówczas Ordynatorzy różnych oddziałów podawali przykłady nieprawidłowości związane z diagnostyką i leczeniem prowadzonym przez lekarza … . Dyrektor Naczelny zadeklarował, że zajmie się sprawą i obiecał, że lekarz … nie będzie już dyżurował w SOR. Niestety tak się nie stało. Dnia 12.09.2020 (sobota) zostałem poinformowany telefonicznie przez lekarza dyżurnego oddziału ortopedii, że lekarz … pełni dyżur w dniach 12,13,14.09.2021. Dnia 14.09.2021. o godz. 08:30 zorganizowałem w trybie pilnym Radę Ordynatorów, w trakcie której postanowiono zawiadomić Starostę Powiatu Płońskiego Elżbietę Wiśniewską. O godz. 09:10 Pani Starosta Elżbieta Wiśniewska wraz ze swoim zastępcą Wicestarostą Krzysztofem Wrzesińskim stawili się w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i zostali poinformowani o realnym zagrożeniu dla pacjentów powiatu płońskiego oraz dobra szpitala jakie stanowi lekarz … , podając konkretne przykłady. Po wysłuchaniu problemu i powzięciu wiadomości o braku komunikacji między Dyrektorem Szpitala a personelem zarządzającym jednostkami organizacyjnymi, Starosta Elżbieta Wiśniewska zorganizowała spotkanie z Dyrekcją Szpitala i Ordynatorami, które odbyło się dnia 15.09.2020 o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Budynku Administracji Szpitala. Na spotkaniu szczegółowo, z przykładami klinicznymi w obecności Władz Powiatu Dyrektor Naczelny został poinformowany o nieprawidłowościach związanych z lekarzem … . W obecności Starosty i Wicestarosty Powiatu Płońskiego zadeklarował o odsunięciu lekarza … od pełnionych obowiązków. Dlatego też obecne twierdzenie w mediach Dyrektora Naczelnego i Dyrektora ds. Medycznych, że nie mieli wiedzy na temat dysfunkcji lekarza … jest całkowitą nieprawdą. Taką wiedzę posiadali już znacznie wcześniej. W trakcie spotkania dnia 15.09.2020 Dyrektor ds. Medycznych … w obecności Starosty Elżbiety Wiśniewskiej zaprzeczał, że cokolwiek wie na ten temat, wówczas publicznie wykazano Panu Dyrektorowi kłamstwo i niestety Pan Dyrektor nie był w stanie przedstawić wiarygodnych argumentów świadczących, że jest inaczej. Spotkanie zakończyło się konkluzją Starosty Elżbiety Wiśniewskiej, która zaleciła poprawę komunikacji pomiędzy Dyrekcją a personelem zarządzającym jednostkami organizacyjnymi w Szpitalu.

Wydarzenia te były powodem mojej osobistej porażki. Z uwagi na fakt, że byłem głosem Rady Ordynatorów i podważyłem wiarygodność Dyrekcji, notabene w imię dobra pacjentów i Szpitala, które to dobro jest wartością dla mnie nadrzędną. Dyrekcja po wyciszeniu sytuacji podjęła decyzję o wymianie „niepokornego ordynatora”. Dnia 17.11.2020 o godz. 10:26 dowiedziałem się od osób postronnych, że Dyrektor Naczelny poszukuje ordynatora oddziału chorób wewnętrznych. Dnia 19.11.2020 Dyrekcja wdrożyła w życie intrygę mającą na celu usunięcie mnie ze stanowiska Koordynatora Oddziałów Internistycznego i Kardiologicznego. Z tego względu dnia 30.11.2020 złożyłem rezygnację z wyżej wymienionych funkcji. Dziwi mnie tylko fakt, że Dyrektor nie miał odwagi poinformować mnie osobiście, że nie widzi możliwości dalszej współpracy ze mną. Jest to kolejnym przykładem braku komunikacji pomiędzy Dyrekcją a Personelem.

Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że w 2016 roku zastałem Oddział Chorób Wewnętrznych w opłakanym stanie, a Oddział Kardiologii w ogóle bez lekarzy, natomiast w ciągu 4 lat wykształciłem 7 rezydentów, zwiększyłem liczbę stażystów z 12 do 26, doprowadziłem do podwyższenia poziomu diagnostyki i leczenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, wprowadziłem zasady nauczania młodzieży zarówno w zakresie personelu pielęgniarskiego jak i lekarskiego. W końcu rekomendowałem na swoje stanowiska lekarki prezentujące wysoki poziom kliniczny, z którymi od wielu lat miałem przyjemność pracować i które do współpracy cztery lata temu osobiście zaprosiłem. Pozostawiłem oddziały w dobrych rękach i na dobrym poziomie klinicznym.

Podsumowując nie wyobrażam sobie możliwości współpracy z Dyrekcją, która mija się z prawdą i nie ma na względzie dobra pacjentów oraz pracowników szpitala. Fakt ten potwierdza tylko aktualna afera związana z ponownym zatrudnieniem wspomnianego niepełnosprawnego lekarza. Nagannie należy zaopiniować fakt, że Dyrekcja szpitala przedkłada korzyści finansowe kolegi, znajomego, nad dobro pacjentów, dobre imię współpracowników i szpitala.

Z poważaniem
dr n. med. Piotr Gryglas

W kolejnych dniach przedstawimy ciąg dalszy informacji w tej sprawie. Materiał przygotowany jest przez dziennikarzy portalu Płońsk w Sieci

Zobacz również