Wiosenny nabór do Służby Więziennej

Kwiecień i maj jest to szczególnie ważne miesiące dla każdego maturzysty. Coraz więcej osób myśli poważnie nad stabilizacją zawodową i coraz więcej osób wie, że zatrudnienie w Służbie Więziennej zapewnia liczne przywileje, takie jak tzw.: trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień czy staż pracy.

Posiadaniu tych informacji sprzyjają spotkania z uczniami ostatnich klas szkół średnich oraz hospitacje studentów uczelni wyższych.

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W szeregach SW pełni służbę 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Głównym zadaniem Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności. By to się udało potrzebni są przeszkoleni, odpowiedzialni ludzie – szczególnie w dziale ochrony, na których spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo w jednostce przez całą dobę. Zapewnienie ciągłości służby to obowiązek każdej formacji mundurowej tym bardziej Służby Więziennej.

Dlatego też regularnie prowadzony jest nabór, dzięki któremu Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce wzmacnia swoje szeregi nowymi funkcjonariuszami.

Duża jednostka penitencjarna to również mnogość zróżnicowanych etatów i wykwalifikowany personel. Potrzeby jednostki penitencjarnej sprawiają, że za więziennym murem niezbędny jest funkcjonariusz, który doprowadza i nadzoruje osadzonego, ale także osoby które rozpatrują skargi, rozliczają wpływy i listy płac, prowadzą ewidencję osadzonych czy pilnują by samochód, którym przemieszczają się funkcjonariusze był sprawny. Dlatego też nabór do pracy w naszej jednostce prowadzimy na różne stanowiska – od strażnika działu ochrony po kadrowca czy psychologa.

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

– stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

– wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej: 4 300 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia
oraz 
4 070 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej: 4 870 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia oraz 4 560 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;

– możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

– dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym – wielozmianowym;

– na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni,
po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach –
 39 dni urlopu wypoczynkowego;

– nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 170 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe – pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

– raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

– dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;

– zwrot kosztów dojazdu do służby;

– rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

 

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

– zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 310 zł netto;

– pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

– comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

Ponadto w II połowie 2025 roku przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce zostanie oddana do użytkowania  inwestycja w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2022-2025 – przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych SW – „Funkcjonariusz Pro”.
W budynku znajdować się będzie 
100 kwater tymczasowych przeznaczeniem dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy nie posiadających własnej nieruchomości w miejscu pełnienia służby, bądź miejscowości pobliskiej.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby przystąpić do rekrutacji?

 • Podanie o przyjęcie do służby,

 • wypełniona ankieta personalna,

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i świadectwa pracy,

 • wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa,

 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

 • ankieta o ustaleniu źródła informacji o rekrutacji.

Gdy pozytywnie zweryfikujemy powyższe dokumenty, następny etap to …

 • rozmowa kwalifikacyjna,

 • test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

 • test sprawności fizycznej kandydata,

 • komisja lekarska.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać   od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:

 1. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce, ul. Ciupagi 1, Warszawa, nr tel. (+48) 451 – 056 – 420;  (22) 321-76-12; (22) 321-75 – 16; 451-056-420

 1. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50
  nr tel. (+48) 695 – 886 – 606; (22) 640 – 82 -73, (22)  640-82-63, (22) 640-82-60, (22) 640-82-59.

oraz innych podległych jednostkach OISW Warszawa.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.