Nowy Dwór Maz: Strażacy szkolili się z ratownictwa technicznego

W czwartek (24.10) na terenie stacji demontażu pojazdów w Nowym Modlinie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Nowego Dworu Mazowieckiego, zorganizowała zajęcia szkoleniowe z zakresu ratownictwa technicznego. Tematem szkolenia było rozpoznawanie zagrożeń podczas działań w ratownictwie technicznym oraz metody i techniki uwalniania osób uwięzionych w pojazdach osobowych, ciężarowych i autobusach.

W ramach teoretycznej części zajęć zostały omówione zagrożenia występujące podczas działań w ratownictwie technicznym. Skupiono się w szczególności na zagrożeniach występujących na miejscu zdarzenia oraz tych bezpośrednio związanych z pojazdami biorącymi udział w zdarzeniu, takich jak na przykład bierne systemy bezpieczeństwa. Następnie szkolenie polegało na praktycznym ćwiczeniu w zakresie technik używania urządzeń hydraulicznych w celu uzyskania dostępu po poszkodowanego. Finalnym elementem ćwiczeń praktycznych była ewakuacja pasażera za pomocą deski ortopedycznej.

Tego rodzaju zajęcia szkoleniowe są stałym elementem procesu doskonalenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nie od dziś wiadomo, że działalność ratownicza PSP skupia się nie tylko na gaszeniu pożarów, ale dotyczy bardzo szerokiego spektrum innych dziedzin ratownictwa. Postęp techniczny w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wymusza na nas ciągłe doskonalenie wiedzy technicznej dotyczącej budowy środków transportu, ich wyposażenia w systemy bezpieczeństwa oraz zagrożeń z tego wynikających.

Na podst. KP PSP Nowy Dwór Maz