Zakroczym: Jednogłośnie za budżetem

Podczas czwartkowej (29.12) Sesji Rady Gminy Zakroczym radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na 2017 rok. W Zakroczymiu wybudowana zostanie kompleksowa infrastruktura sportowa a na głównych ulicach miasta wybudowane stylowe oświetlenie.

W budżecie znalazły się również środki na remont budynków komunalnych, remonty dróg gminnych czy modernizację oświetlenia ulicznego, a także zwiększone środki na kulturę w stosunku do tego roku.

Budżet przewidziano na kwotę:
– dochody – 28.283.423,00zł
w tym:
– dochody bieżące – 27.630.510,00 zł
– dochody majątkowe 652.913,000 zł

– wydatki – 27.650.979,00 zł
w tym:
– wydatki bieżące – 25.755.733,00 zł
– wydatki majątkowe 1.895.246,00 zł

Radni wnikliwie zapoznali się z projektem budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i podczas głosowania na czwartkowej sesji wszyscy jednogłośnie poparli projekt.

Jednogłośnie podjęta uchwała budżetowa świadczy o ogromnym zaufaniu jakim rada gminy obdarza burmistrza. Kolejny rok będzie jeszcze lepszy dla całej gminy. To pewne. Minęły dwa lata, mamy połowę kadencji. W poprzednim roku mieliśmy program naprawczy, a dzisiaj mamy nadwyżkę budżetową na koniec roku i płynność finansową. W przyszłym około 2 miliony na inwestycje w budżecie który przecież za duży nie jest. Chyba wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. – mówi burmistrz Artur Ciecierski.