Zamczysko Nowe: Strażacka Msza Święta

Uroczysta polowa Msza Święta dla strażaków z kompanii kandydackiej i ich rodzin odbyła się 24 września 2017 r. podczas Zgrupowania Kandydackiego K-2017 w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym gm. Leoncin.

Kandydaci zaprezentowali również zdobyte podczas zgrupowania umiejętności podczas pokazów ratowniczych.

Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym pełni rolę bazy szkoleniowej najpierw Szkoły Oficerów Pożarnictwa, później Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, a obecnie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej już od 45 lat. To miejsce kultowe dla wszystkich studentów-podchorążych i absolwentów Uczelni. Tu kolejne pokolenia młodych strażaków odbywały ćwiczenia, hartując ducha strażackiego i doskonaląc się w trudnej sztuce pożarniczej − ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Dzisiejsza (24.09) msza święta to także zakończenie Zgrupowania Kandydackiego „K-2017″ tj. poligonu szkoleniowego dla osób przyjętych do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Uroczystości z tym związane są, jak co roku, zwieńczeniem 2-miesięcznego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzanego w warunkach poligonowych. Celem przeszkolenia jest przygotowanie kandydatów do udziału w akcjach ratowniczych, pełnienia służby w JRG SGSP oraz służby w warunkach skoszarowania. Młodzi adepci mają za sobą ćwiczenia ze sprzętem ratowniczym i gaśniczym oraz naukę współdziałania w ramach zastępu ratowniczego. Już wkrótce, 30 września br., kandydaci, którzy pomyślnie zakończyli szkolenie, złożą ślubowanie i po immatrykulacji staną się studentami – podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W uroczystościach w Zamczysku wzięli udział: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Jasztal, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy bryg. Bogusław Majchrzak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim mł. bryg. Mariusz Wyszyński, księża kapelani, władze SGSP w osobach Rektora-Komendanta nadbryg. dr hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP, Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego, Dziekana WIBP st. bryg. dr inż. Waldemara Jaskółowskiego, Dziekan WIBC mł. bryg. dr inż. Anny Prędeckiej, Prodziekana WIBC kpt. dr inż. Pawła Gromka oraz kadra Zgrupowania Kandydackiego i kadra Szkoły.