5 lat gOTowości

„Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko” – to nie tylko motto Terytorialsów, ale także praktyczny wymiar pięcioletniej działalności Formacji. Dziś w Zegrzu mają miejsce oficjalne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. To czas podsumowań, ale i rozważań nad przyszłością.

28 września 2022 r. w Dowództwie WOT w Zegrzu odbywają się oficjalne obchody pięciolecia WOT. Jak zaznacza dowódca formacji gen. broni Wiesław KUKUŁA W ciągu pięciu lat od powstania Wojska Obrony Terytorialnej nie tylko zbudowały większość struktur ale również w praktyce zweryfikowały część swoich zdolności. Najważniejszymi zadaniami na najbliższe lata pozostaną: rozwijanie zdolności bojowych, zwielokrotnianie potencjału osobowego oraz wzmacnianie odporności państwa i społeczności lokalnych. To dobry dzień bym podziękował każdemu, kto uwierzył w projekt i go wspiera!

Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej w codziennej realizacji misji formacji przyświeca ich CREDO. Swoim uniwersalizmem wpisuje się ono w każdy aspekt działalności Wojsk Obrony Terytorialnej, nawet w podsumowanie pięciu lat ich działalności!

Jestem obywatelem, żołnierzem Wojska Polskiego
Wojska Obrony Terytorialnej – to ponad 34 tys. ochotników – ludzi, dla których Ojczyzna jest najważniejsza. Formacja powstała 1 stycznia 2017 r. od tego czasu sformowano 18 Brygad Obrony Terytorialnej na terenie całego kraju, utworzono Centrum Szkolenia WOT w Toruniu i batalion dowodzenia w Zegrzu. W podległości Dowództwa WOT znajduje się również Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu. By kształcić i rozwijać swoje kadry uruchomiona została również szkoła podoficerska Sonda oraz kurs kształcący kadry oficerskie – Agrykola. Każdy z żołnierzy WOT czuje dumę zarówno z bycia Polakiem, jak i z bycia żołnierzem mogącym bronić swojej Ojczyzny.

Żyję tak, by zawsze być gotowym
Terytorialsi od samego początku istnienia formacji angażują się we wszelkie akcje pomocowe. Najpełniejszy i najbardziej dostrzegalny wymiar ich zaangażowania nastąpił podczas uczestnictwa w akcjach o charakterze ogólnopolskim. Pierwszymi działaniami realizowanymi na tak szeroką skalę były operacje Odporna Wiosna i Trwała Odporności, w ramach których żołnierze angażowali się w działania przeciwcovidowe. W tych operacjach żołnierze pomagali m.in. seniorom, wspierali działania w DPS-ach, pomagali policji, realizowali wymazy i wspierali placówki oświatowe. Kolejne praktyczne działanie Terytorialsów to operacja Silne Wsparcie. W ramach niej żołnierze WOT, w obliczu kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, wspierali działania Straży Granicznej. Po agresji Rosji na Ukrainę, Terytorialsi zostali zaangażowani w operację Niezawodna Pomoc. W ramach tej operacji żołnierze wspierają administrację publiczną w niesieniu pomocy ukraińskim uchodźcom w punktach recepcyjnych i podczas ich relokacji. We wszystkich operacjach Terytorialsi wykazują się profesjonalizmem i wysokim zaangażowaniem.

Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności
Istotnym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, wynikającym wprost z misji formacji, jest wspieranie lokalnych społeczności. Wymiar tego wsparcia widać szczególnie podczas zdarzeń o charakterze kryzysowym. Na mocy znowelizowanej Ustawy o Obronie Ojczyzny od 2022r. dowództwo WOT przyjęło odpowiedzialność za zarządzanie kryzysowe w MON. Terytorialsi mocno angażowali się w tego typu działania już wcześniej. W maju 2019 r. brali udział w usuwaniu skutków trąby powietrznej, w działaniach przeciwpowodziowych w centrum kraju oraz na Lubelszczyźnie. Żołnierze OT pomagali także przy akcji gaśniczej Biebrzańskiego Parku Narodowego. W bieżącym roku byli zaangażowani w działania przeciwkryzysowe na Odrze. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt ciągłego rozwoju zarządzania kryzysowego w WOT i takiego optymalizowania struktur by działania te były coraz bardziej skuteczne i sprawne.

Będę walczył niezłomnie, a przeciwności mnie nie złamią
Podstawą działalności Terytorialsów jest szkolenie. Od początku tworzenia formacji najważniejszym było przygotowanie i wdrożenie takiego programu, który zapewni skuteczne wyszkolenie żołnierza-ochotnika. System szkolenia w WOT podzielony jest na 3 etapy: indywidualny, specjalistyczny i zgrywający. Na każdym etapie żołnierz nabywa i doskonali umiejętności poprzez udział w szkoleniach rotacyjnych oraz na różnego rodzaju kursach. W trakcie ostatnich 5 lat zorganizowano blisko 3,5 tys. szkoleń. W WOT panuje pełne przekonanie o tym, że dobrze wyszkolony żołnierz jest pewny siebie i sprawny w działaniu. Szkolenie jest realizowane na najwyższym poziomie, a kadry odpowiedzialne za jego przebieg przez cały czas pracują nad rozwojem i usprawnianiem procesu szkolenia.

Będę wspierał i bronił rodaków, nawet gdy inni ich opuszczą
Aby stać na staży bezpieczeństwa Polski, Wojska Obrony Terytorialnej inwestują nie tylko w ludzi, ale także w posiadany sprzęt. Na wyposażeniu Terytorialsów znajdują się m.in.: karabinki MSBS GROT, karabiny maszynowe UKM, broń snajperska, moździerze LMP-2017, pistolet VIS oraz amunicja krążąca Warmate. Dowództwo WOT dba o rozwój formacji i dostosowywanie go do realnych potrzeb związanych z aktualną sytuacją geopolityczną. W najbliższej przyszłości w WOT będą m.in: zwiększane zdolności do rażenia poprzez budowanie własnych ośrodków szkolenia dla operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin i bezzałogowych systemów Warmate. Rozwijany jest również projekt Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych K9 oraz Grup Rozpoznania Obrazowego.

Będę stał na straży wartości, o które walczyli moi patroni
Jak niegdyś zaznaczał gen. KUKUŁA – Od początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej pewnym było, że nasze tradycje lokowane będą w Armii Krajowej. AK była formacją ochotniczą o charakterze terytorialnym, podobnie jak dzisiejsze wojska OT. WOT jako nowa formacja dopiero buduje swoją tożsamość, dlatego potrzebuje wzorców osobowych, ludzi, których młodzi żołnierze chcieliby naśladować. I tak też się stało, w 2017 r. WOT przejęły dziedziczenie tradycji Armii Krajowej, a w 2018 r. Znak Polski Walczącej pojawił się na orle i fladze WOT. Terytorialsi utrzymują ścisłe relacje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, a patronami brygad są wielcy bohaterowie walk o Polskę. Z uwagi na powyższe, święto WOT przypada właśnie 27 września, w dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W tym roku podczas obchodów Święta WOT upamiętniamy 83. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Terytorialsi nie zapominają również o żyjących kombatantach. Każda z brygad na terenie swoich działań opiekuje się bohaterami walk o wolną Polskę.

Nie pochwała i medal, a uznanie towarzyszy broni będzie moją nagrodą
WOT tworzy 34 tys. Terytorialsów i choć mają różne pasje, zawody i poglądy, przyświeca im ten sam cel – bezpieczeństwo Polski. Żołnierze WOT każdego dnia swoim zachowaniem i działaniem dają świadectwo temu, że utworzenie WOT było potrzebne i ważne. Żołnierze nie oczekują pochwał i wyróżnień. Działają zawsze wtedy gdy jest taka potrzeba. Działalność ich nie ogranicza się tylko do czasu służby. Z dumą reprezentują WOT w swoich miejscach pracy, podczas zawodów sportowych i w wielu innych aktywnościach. Zawsze zachowują czujność i często to właśnie oni udzielają wsparcia i pomocy jako pierwsi np. podczas wypadków drogowych. Chętnie angażują się również w akcje krwiodawstwa. Są naturalną tkanką lokalnych społeczności wyposażoną przez wojsko w umiejętności i narzędzia dające realne wsparcie lokalnym społecznościom.

Honoru munduru i formacji zawsze bronił będę!

Tekst: kpt. Witold SURA
Foto: Daniel Pruss/ Wirtualne Mazowsze 24

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.