Historia

Modlin Twierdza: Przepompownia w rejestrze zabytków

Do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wpisano budynek przepompowni położonej przy ul. Księstwa Warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe obiektu. Postępowanie przeprowadzone zostało w związku z wnioskiem organizacji społecznej Stowarzyszenia na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Modlin Twierdza: Dawna elektrownia w rejestrze zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek Elektrowni Centralnej „Narew” położony przy ul. Księstwa Warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe obiektu. Postępowanie przeprowadzone zostało na wniosek organizacji społecznej Ogród Warszawa Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Modlin Twierdza: Stacja gołębi pocztowych wpisana do rejestru zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek dawnej stacji gołębi pocztowych zlokalizowany na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Księstwa Warszawskiego 190, z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe.

Palmiry: 80. rocznica śmierci Macieja Rataja

W 80 rocznicę śmierci Macieja Rataja wybitnego męża stanu, patrioty, przywódcy ruchu ludowego, marszałka Sejmu RP w latach 1922-1928, PSL czci jego pamięć i wyraża uznanie dla jego zasług w budowie i umacnianiu niepodległej Rzeczypospolitej. Rataj urodził się w 1884 roku we wsi Chłopy k. Lwowa a zmarł 21 czerwca 1940 roku rozstrzelany w podwarszawskich Palmirach.