Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała o planach włączenia jednostek OSP w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W planach są również jednostki z terenu powiatu nowodworskiego.

Plan zakłada, że w najbliższych latach Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy zasili 513 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, wśród nich znajdują się 3 jednostki z powiatu nowodworskiego.

W 2023 roku Komenda Główna PSP planuje włączyć do KSRG jednostki OSP Leoncin i OSP Goławice Pierwsze. W kolejnym roku planuje się włączenie OSP Wojszczyce w gm. Zakroczym. Jak zapowiada Komenda Główna, jest to tylko plan i wszystko może jeszcze ulec zmianie.

Zobacz również