Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, znajdujący się na terenie powiatu nowodworskiego.

Strażacy sprawdzili stopień przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontrolowanym zakładzie, rozpoznali możliwości i warunki prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, dokonali oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowych rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach budowlanych, a także ustalili spełnienie wymogów bezpieczeństwa dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zobacz również