Lotnisko: Cudzoziemiec ze sfałszowanymi dokumentami

W poniedziałek (07.01) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin udaremnili dalszą podróż cudzoziemcowi, który posługiwał się sfałszowanymi i wyłudzonymi dokumentami. Mężczyzna w tej sprawie usłyszał trzy zarzuty karne.

Do zatrzymania podróżnego, podającego się za obywatela Bangladeszu, doszło podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców oczekujących na lot do Lizbony. Okazany przez niego bengalski paszport wzbudził wątpliwości funkcjonariuszy co do jego autentyczności. Paszport oraz wiza przedstawione do kontroli nosiły znamiona przerobienia poprzez nadruk innego wizerunku twarzy, ale to nie jedyne cechy fałszerstwa świadczące o kombinatorstwie cudzoziemca. Na stronie sąsiadującej z podejrzaną włoską wizą widniał również stempel włoskiej kontroli granicznej, który odbiegał od ogólnie przyjętego wzoru. W toku prowadzonych czynności wyjaśniających mężczyzna stanowczo zapewniał, że okazane dokumenty są jak najbardziej autentyczne i należą do niego. Poza bengalskim paszportem z włoską wizą cudzoziemiec posiadał przy sobie polską kartę pobytu, którą jak się okazało wyłudził w jednym z urzędów na dane innej osoby.

Mężczyzna został zatrzymany. Wobec niego wszczęto postępowanie, przedstawiając mu trzy zarzuty: posłużenia się przed funkcjonariuszami Straży Granicznej jako autentycznym podrobionym dokumentem w postaci bengalskiego paszportu (art. 270 § 1 kk.), wyłudzenia poświadczenia nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie urzędnika państwowego w błąd i tym samym uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP z możliwością dostępu do rynku pracy w postaci karty pobytu (art. 272 kk.) oraz posłużenia się przed funkcjonariuszem Straży Granicznej zezwoleniem na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością dostępu do rynku pracy w postaci karty pobytu (art. 273 kk.).

Cudzoziemiec przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Dobrowolnie poddał się karze w łącznym wymiarze 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz przepadek polskiej karty pobytu. W trakcie przesłuchania mężczyzna podał swoje prawdziwe dane, które obecnie są sprawdzane przez funkcjonariuszy. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Do czasu opuszczenia terytorium naszego kraju zgodnie z postanowieniem sądu mężczyzna przebywać będzie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.