Z ostatniej chwili:

Lotnisko Modlin: Telefon z informacją o podłożonych ładunkach wybuchowych na terenie terminala lotniczego w Nowym Dworze Mazowieckim, postawił na nogi wszystkie służby *** Trwa przeszukiwanie pomieszczeń przez pirotechników ***

Przylatujący z Paryża Gruzin pomimo posiadania polskiej wizy długoterminowej nie potrafił wiarygodnie przedstawić celu wjazdu do naszego kraju. Podczas prowadzonych z nim czynności służbowych, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin ujawnili w jego bagażach podrobiony francuski paszport oraz greckie prawo jazdy.

Mężczyzna przyleciał z Francji a do kontroli okazał paszport oraz polską wizę długoterminową. Poproszony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej o dodatkowe informacje na temat celu wjazdu do Polski nie potrafił w wiarygodny sposób go przedstawić. Oświadczył, że przyjechał do pracy, ale nie potrafił podać miejsca pracy ani nazwy pracodawcy, tylko okazał funkcjonariuszom oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Jednak wskazana w dokumencie firma, nie potwierdziła chęci zatrudnienia Gruzina z uwagi, że nie stawił się wcześniej w wyznaczonym terminie.

Z uwagi na wykorzystanie polskiej wizy długoterminowej w celu niezgodnym z celem jej wydania, cudzoziemiec został zatrzymany (art. 394 ust. 1 i 2 w związku z art. 302 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

Podczas dalszych czynności służbowych w bagażu podręcznym zatrzymanego ujawniono dokumenty podrobione na wzór oryginalnych. Paszport wydany przez władze Francji oraz greckie prawo jazdy. Obydwa dokumenty nosiły ślady sfałszowania, zostały w całości wykonane na wzór oryginalnych.

Wobec zatrzymanego Gruzina z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne zakończone poprzez wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Cudzoziemcowi przedstawiono też zarzut posiadania podrobionych na wzór oryginalnych dokumentów, a tym samym czynienia przygotowania do posłużenia się tymi dokumentami, jako autentycznymi tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 270 par. 3 kk. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia oraz skorzystał z prawa wynikającego z artykułu 335 par. 1 kpk i dobrowolnie poddał się karze w postaci kary grzywny w wysokości 1500 złotych, podania wyroku do publicznej wiadomości oraz przepadku zabezpieczonych dowodów rzeczowych bez przeprowadzenia rozprawy sądowej.

Po wykonaniu wszystkich czynności procesowych cudzoziemiec został zwolniony.

Zobacz również