W wyniku kontroli legalności pobytu dokonanej w ramach przeciwdziałania nielegalnej migracji na terenie północnego Mazowsza funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali cudzoziemca bez dokumentów, będącego na bakier z prawem pobytowym.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w m. Ząbki w powiecie wołomińskim. Cudzoziemiec w chwili kontroli nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, tłumacząc się, że zostawił je w hostelu, jednak nie pamiętał ani jego nazwy, ani adresu. Oświadczył jedynie, że jest obywatelem Maroko i posiada francuską kartę pobytu. Do Polski zaś przyjechał w celu odwiedzin swojej dziewczyny. Dla potwierdzenia jego tożsamości i warunków pobytu w naszym kraju, mężczyznę przewieziono do siedziby placówki SG w Nowym Dworze Mazowieckim. Na podstawie sprawdzeń w systemach SG, okazało się, że cudzoziemiec tak naprawdę jest obywatelem Tunezji i do tego figuruje w systemie SIS jako osoba, której należy odmówić wjazdu lub pobytu w strefie Schengen. Według ustaleń, mężczyźnie pół roku wcześniej została wydana – przez rzeszowską placówkę Straży Granicznej – decyzja o zobowiązaniu do powrotu, do której Tunezyjczyk nie dostosował się. Dlatego też dzisiaj Komendant PSG Warszawa-Modlin skierował wniosek do sądu o umieszczeniu mężczyzny w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, do czasu zrealizowania decyzji powrotowej cudzoziemca pod konwojem.

Zobacz również