Lotnisko Warszawa-Modlin szansą na rozwój regionu

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i zaproszeni goście rozmawiali o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin i planach inwestycyjnych.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Anna Katarzyna Brzezińska zwołała posiedzenie na terenie Portu Lotniczego w Modlinie.

Dzisiejsze spotkanie jest otwierającym spotkaniem na przyszłość. Będziemy śledzić rozwój mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Będziemy trzymać kciuki za jego rozwój. Wierzymy głęboko, że wszyscy wspólnicy jednogłośnie będą głosowali za tym, żeby lotnisko Modlin mogło się rozwijać, bo w kontekście społecznym, ekonomicznym i gospodarczym jest to niezmiernie ważne – podkreśliła Anna Katarzyna Brzezińska.

Przewodnicząca zapowiedziała przygotowanie przez komisję projektu stanowiska sejmiku na temat poruszanych podczas posiedzenia spraw.

W obradach udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK), Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW), Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (MBPR), Kolei Mazowieckich (KM) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Funkcjonowanie i rozwój lotniska

W 2022 r. lotnisko obsłużyło 3,1 mln pasażerów. To najlepszy wynik w dotychczasowej działalności spółki. Wykonanych zostało 9,7 tys. lądowań przewoźników rozkładowych i czarterowych. Obecny rok również zapowiada się dobrze. Na sezon lato 2023 (od 26 marca do 26 października) Ryanair zaplanował na nie zmienioną liczbę destynacji (55) przy liczbie operacji większej o kilka procent.

Prezes portu Tomasz Szymczak poinformował komisję o pracach modernizacyjnych zaplanowanych na ten rok. Będą one obejmować remont generalny fragmentu nawierzchni drogi kołowania DK-A2 wzdłuż głównej płyty postojowej PPS 1 oraz naprawę posadowienia oświetlenia nawigacyjnego. Na ten cel władze portu otrzymają pożyczkę od wspólników (7,5 mln zł od samorządu Mazowsza i 7,5 mln zł od Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze). Pozostałe 1,5 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych spółki. Przewiduje się, że ograniczenia związane z remontem mogą spowodować spadek przepustowości. Jednak, jak zapewniał wiceprezes Grzegorz Hlebowicz, spółka będzie starała się, aby prace remontowe nie wpłynęły na zmniejszenie operacji lotniczych. Ogłoszony został już przetarg. Zakończenie inwestycji szacuje się na pierwszą dekadę października.

Spółka rozwija działalność usługową, stara się o nowych przewoźników, uczestniczy w rozmowach dotyczących połączenia kolejowego z lotniskiem. Planuje też większą obsługę operacji cargo.

Jak podkreślają władze spółki, lotnisko wymaga dalszego rozwoju. W planach jest m.in. wybudowanie hali dla pasażerów przybywających spoza Unii Europejskiej (non Schengen) oraz powiększenie płyty postojowej o minimum trzy miejsca, co pozwali pozyskać nowych klientów.

Okiem samorządowców

Obecni na posiedzeniu komisji samorządowcy: starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, burmistrz Serocka Artur Borkowski, burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki mówili o ważnej roli lotniska dla samorządów znajdujących się w obszarze jego oddziaływania i mieszkańców tych terenów. Spółka generuje miejsca pracy oraz jest ważnym elementem rozwoju w wymiarze gospodarczym i społecznym.

Przedstawiciel jednego ze wspólników spółki, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, przedstawił warianty i możliwości inwestycyjne wspierające rozwój portu, dotyczące m.in.: budowy bocznicy kolejowej do lotniska, przebudowy trasy kolejowej Warszawa-Gdańsk ze stacją pod terminalem oraz połączeniem z Płockiem, modernizacji i przebudowy dróg: S7, DK 62, DK 85, DW 631, DW 630, DW 579.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Rozwój lotniska Warszawa/Modlin uwzględniony został w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. O inwestycjach wiążących poinformował radnych i zaproszonych gości zastępca dyrektora ds. uzgodnień i opinii MBPR dr Michał Czajkowski. W planie zawarte zostały takie inwestycje jak: budowa bocznicy kolejowej wraz węzłami przeładunkowymi, parkingu dwupoziomowego, stanowiska do odladzania samolotów, rozbudowa terminala pasażerskiego, dróg kołowania, zwiększenie liczby płyt postojowych i uruchomieniem terminala cargo.

Bocznica kolejowa do lotniska

W najbliższym czasie PKP PLK przewidują ogłoszenie postępowania przetargowego na przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnych dla budowy bocznicy kolejowej ze stacji Modlin do lotniska Warszawa/Modlin. Jak poinformował dyrektor Biura Przygotowania Inwestycji PKP PLK Rafał Banaszkiewicz, szacuje się że pod koniec 2025 r. spółka będzie dysponować pozwoleniem na budowę i dokumentacją przygotowaną do ogłoszenia postępowania na realizację robót. Linia ma być dwutorowa z peronem umiejscowionym w odległości 250 m od terminala, zgodnie z wydaną decyzją środowiskową.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk przypomniał, że na budowę tego odcinka zostały zabezpieczone środki w części regionalnej nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Obecnie ruch pasażerski do i z lotniska obsługiwany jest przez transport kolejowy i autobusowy. Koleje Mazowieckie uruchomiły połączenie autobusowe ze stacji Modlin. W zeszłym roku z propozycji KM skorzystało, jak poinformował członek Zarządu KM i dyrektor handlowy Dariusz Grajda – 460 tys. pasażerów.

Ważnym elementem sprawnego funkcjonowania portu jest również transport drogowy. O rozwoju sieci dróg powiązanych z lotniskiem mówił zastępca dyrektora ds. inwestycji MZDW Tomasz Dąbrowski.

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.