Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Mnóstwo projektów sejmiku mazowsza w powiecie nowodworskim

Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ponad 221 inwestycji w subregionie warszawskim zachodnim ponad 17,3 mln zł. Umowy z beneficjentami podpisali wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek i radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska. Pieniądze z programów wsparcia umożliwią inwestycje w świetlicach wiejskich, ogrodach działkowych, budowę i remont obiektów sportowych, zakup wozów i remont strażnic OSP, budowę chodników i placów zabaw, zakup autobusów dla szkół czy realizację projektów proekologicznych.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Na realizację programów wsparcia Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 1 mld zł.

– Dziś podpisujemy 221 umów na realizację inwestycji w subregionie warszawskim zachodnim. To ponad 17,3 mln zł wsparcia dla powiatów pruszkowskiego, piaseczyńskiego, nowodworskiego, warszawskiego zachodniego i grodziskiego. Dzięki tym środkom gminy będą mogły zrealizować kolejne istotne dla nich projekty. Wcześniej, w Płocku i wczoraj w Zakroczymiu, podpisanych było jeszcze 6 umów z gminy Zakroczym z powiatu nowodworskiego na łączną kwotę ponad 800 tys. zł – podsumowuje radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Ponad 17,3 mln zł dla subregionu warszawskiego zachodniego do znaczne wsparcie dla lokalnych samorządów. – Pieniądze z programów wsparcia pozwolą im przeprowadzić szereg inwestycji i projektów ważnych dla mieszkańców. Nowe autobusy szkolne, wozy strażackie, wyremontowane remizy, świetlice wiejskie, boiska i place zabaw dla dzieci, inwestycje w ogródkach działkowych to tylko ułamek tego co uda się zrealizować dzięki środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego – mówi wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek.

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu.
Dofinansowanie otrzymają:
– OSP Krogulec – nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy – 150.000 złotych
– OSP Wilków Polski – remont strażnicy – 40.000 złotych
– OSP Leoncin – nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy – 150.000 złotych
– OSP Cieksyn – wyposażenie jednostki – 6.250 złotych
– OSP Nasielsk – wyposażenie jednostki – 6.138 złotych
– OSP Psucin – wyposażenie jednostki – 6.454 złotych
– OSP Jackowo – wyposażenie jednostki – 4.946 złotych
– OSP Nuna – wyposażenie jednostki – 4.591 złotych
– OSP Krzyczki – wyposażenie jednostki – 4.785 złotych
– OSP Jaskółowo – wyposażenie jednostki – 4.903 złotych
– OSP Wojszczyce – remont strażnicy – 40.000 złotych
– OSP Zakroczym – nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy – 150.000 złotych
– OSP Nowy Dwór Mazowiecki – wyposażenie jednostki – 19.999 złotych

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, budowa placów zabaw, siłowni plenerowych czy chodników lub parkingów,
– Czosnów – budowa parkingu przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Cząstkowie Polskim – 15.000 złotych
– Czosnów – budowa oświetlenia drogowego w Sowiej Woli – 15.000 złotych
– Leoncin – zakup i montaż przystanków na terenie sołectwa Nowe Polesie i Stare Polesie – 30.000 złotych
– Leoncin – budowa ścieżki pieszo – rowerowej w sołectwie Gać – 30.000 złotych
– Nasielsk – dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie Nasielsk – 75.000 złotych
– Nasielsk – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pianowo – 15.000 złotych
– Pomiechówek – zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Goławice Pierwsze – 15.000 złotych
– Pomiechówek – remont pomieszczeń potrzeby świetlicy wiejskiej w Szczypiornie – 15.000 złotych

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie dla gmin na budowę lub remonty świetlic wiejskich, gminnych czy domów kultury.
– Czosnów – budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Czosnowie – 200.000 złotych
– Leoncin – adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Leoncinie – 96.000 złotych
– Nasielsk – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim „A” – 67.600 złotych
– Nowy Dwór Mazowiecki – modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim – Etap II – 200.000 złotych
– Pomiechówek – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysły Gmina Pomiechówek Etap II – 200.000 złotych

Sejmik Mazowsza dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie subregionu warszawskiego zachodniego zostało dofinansowanych 19 projektów w tym 2 w powiecie nowodworskim.
– Czosnów – przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Czosnów – 9.963 złotych
– Nasielsk – budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Nasielsk – 200.000 złotych

Już po raz kolejny sejmik Mazowsza dofinansował inwestycje w ogrodach działkowych w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”.
– Nasielsk – budowa sieci wodociągowej na terenie ROD „Słoneczna” w Nasielsku – etap I – 20.000 złotych

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z Mazowsza mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. W tym roku z pomocy finansowej skorzysta gminy Czosnów i Pomiechówek.
– Czosnów – zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli – 500.000 złotych
– Pomiechówek – zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pomiechówek – 500.000 złotuych

Sejmik województwa dba o zdrowie mieszkańców, dofinansowując prozdrowotne projekty. Subregion warszawski zachodni uzyskał prawie 350 tys. zł wsparcia na realizację m.in. projektów „Po pierwsze zdrowie” i „Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu”.

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku województwa w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. Dofinansowania z programu „Mazowsze dla zwierząt”.
– Czosnów – zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Czosnów – 14.919 złotych
– Leoncin – zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Leoncin – 10.500 złotych
– Pomiechówek – zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pomiechówek – 20.000 złotych
– Zakroczym – zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zakroczym – 14.292 złotych
– Nowy Dwór Mazowiecki – zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Dwór Mazowiecki – 15.000 złotych
– Nasielsk – zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nasielsk – 20.000 złotych

Samorząd Mazowsza pomoże także w realizacji inicjatyw młodzieżowych rad. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztatów i szkoleń przygotowujących do pełnienia funkcji radnego i podnoszenia kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

Powiat nowodworski – młodzi radni nie są bezradni – 20.000 złotych

Radni Mazowsza przyznali dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny FOGR).
– Powiat nowodworski – przebudowa drogi powiatowej nr 2430 W – 300.000 złotych
– Czosnów – rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka – 305.000 złotych
– Leoncin – przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski gm. Leoncin – 134.000 złotych
– Nasielsk – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Studzianki – 206.000 złotych
– Pomiechówek – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo – 152.000 złotych
– Zakroczym – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe – 245.000 złotych

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.