Modernizacja SUW w Jackowie Dworskim zakończona

23 lipca 2014r. dokonano odbioru końcowego robót zadania „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim”. Wykonawcą prac było : Konsorcjum Firm w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o. o. Częstochowa oraz ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa, Częstochowa, w imieniu którego działa Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. Częstochowa

Koszt zakończonej inwestycji to 3 781 583.86 zł z czego 2 224 784,00 zł. to dotacja z PROW na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wykonano następujący zakres prac:
A. Roboty budowlane
Wykonanie nowych żelbetowych fundamentów pod filtry.
Wymiana istniejącego oblicowania ścian na glazurę.
Wymiana istniejącej posadzki z cegły klinkierowej na posadzki z płytek gres z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej i poziomej izolacji przeciwdźwiękowej wraz z wykonaniem posadzki cementowej zbrojonej siatką stalową.
Wymiana kanałów technologicznych .
Malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną.
Wymiana istniejącej stolarki okiennej na PCV.
Wymiana drzwi zewnętrznych w hali filtrów i sprężarkowni.
Ocieplenie stropodachu wełną mineralną twardą oraz pokrycie papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich.
Ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów styropianem oraz wykonanie tynków akrylowych.
Montaż podestów i konstrukcji pomostów z profili stalowych kwasoodpornych.
Montaż pomostów z blach aluminiowych żeberkowych.
Oblicowanie cokołów płytkami klinkierowymi.

B. Montaż urządzeń technologicznych :
montaż zbiorników pionowych kontaktowych ze stali nierdzewnej .
montaż filtrów pionowych I 0 z płuczką wodnopowietrzną ze stali nierdzewnej,
montaż filtra popłuczyn ze stali nierdzewnej,
montaż zbiornika pośredniego ze stali nierdzewnej,
montaż zbiornika popłuczyn ze stali nierdzewnej ,
montaż sprężarek śrubowych ,
montaż pompy II0 z przetwornicą częstotliwości ,
montaż zestawu pomp pośrednich,
montaż pompy dozującej podchloryn sodu wraz ze zbiornikiem ,
przestawienie, oczyszczenie i pomalowanie stalowych filtrów II°,
montaż przepływomierza elektromagnetycznego,
montaż rurociągów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej,
montaż armatury sterującej z napędem ręcznym i pneumatycznym,
montaż armatury ze stali nierdzewnej,
wykonanie wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej ,
dokonanie rozruchu urządzeń SUW.

C. Instalacje elektryczne :
wymiana rozdzielnic sterująco – zasilających,
wymiana układów i linii zasilania urządzeń technologicznych z podłączeniem wszystkich urządzeń (projektowanych i istniejących I i II 0),
montaż instalacji uziemienia ochronnego,
montaż systemu wizualizacji SUW ,
wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach,
wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarem.

Inwestycja ta była zadaniem strategicznym, gdyż Stacja Uzdatniania Wody służy do zaopatrywania w wodę pitną dla mieszkańców Nasielska oraz okolicznych miejscowości i po modernizacji stwarza możliwość dostarczania mieszkańcom wody w zwiększonej ilości do około 5500 m3/dobę, o lepszych parametrach jakościowych.

UM Nasielsk

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.