Nasielsk: Nowe kamery miejskiego monitoringu

Urząd Miejski w Nasielsku pozyskał środki z funduszu prewencyjnego TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na zakup i montaż kamer do monitoringu na terenie miasta Nasielsk.

Dzięki temu rozbudowano system monitoringu wizyjnego na siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego (ul. Kościuszki), na skwerze im. Bohaterów Wojny 1920 r., na parkingu przy ul. Rynek, na targowicy przy ul. Lipowej oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Dębowej. Projekt zakładał również zakup czterech nadajników kierunkowych a także dwóch przenośnych fotopułapek.

Koszt inwestycji: 19.737,56 zł (100%)
Wartość dofinansowania: 15.000 zł (76%)
Środki własne Gminy: 4.737,56 zł (24%)

Dostęp do obrazu z wyżej wymienionych kamer został również zainstalowany w Komisariacie Policji w Nasielsku.

Zobacz również