Nasielsk: Rowerowy „Szlak 100-lecia Bitwy Warszawskiej”

Dzięki współpracy z PTTK Oddział „MAZOWSZE” został zrealizowany projekt rowerowy „SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ”, którego jednym z elementów było utworzenie czerwonego szlaku rowerowego w formie pętli o długości 46 km. Trasa stanowi swoistą obwodnicę gminy – główny szlak turystyczny Nasielska dla rowerzystów. Pozwoli ona poznać turystom obszar rozległej i bogatej w walory oraz przybliży aspekty historyczne Ziemi Nasielskiej. Dzięki stacjom PKP – Studzianki, Cieksyn i Nasielsk – usytuowanym na trasie czarnego szlaku rowerowego, powstał ważny dla turystów węzeł komunikacyjny, umożliwiający przyjazd do gminy Nasielsk z innych części Mazowsza.

Czerwony szlak – poprowadzony jest po najcenniejszych terenach przyrodniczych, różnorodnych ekosystemach i malowniczych krajobrazach gminy Nasielsk. Podróżując wzdłuż pradoliny Wkry i doliny Nasielnej, a także wschodniego korytarza ekologicznego gminy Nasielsk odkryjemy ich urokliwe tereny i walory, szczególnie krajoznawcze. Trasa przebiega przez wiele ciekawych miejsc, obiektów, zabytków, które z pewnością zatrzymają turystę. Zróżnicowany jest także profil i nawierzchnia jej przebiegu. Zachodnia połowa asfaltowa i pagórkowa, natomiast wschodnia płaska, ale urozmaicona szutrowymi odcinkami pośród pól bądź lasów.

Tematem przewodnim szlaku jest Bitwa Warszawska 1920 r. wpisująca się w historyczny rys gminy Nasielsk upamiętniająca walki z 1920 roku tj. „Bitwę nad Wkrą” i „Bitwę o Nasielsk”. Szlak wyznaczony został przez tereny i miejsca (bądź w ich pobliżu) związane z tamtymi wydarzeniami do których zaliczamy m.in. cmentarze (w Nasielsku i Cieksynie), pomnik i stary most w Borkowie, las w Cieksynie, rzeka Wkra oraz murale w Nasielsku.

W ramach projektu trasa została wyposażona w:
– oznakowanie metalowymi tabliczkami (miejscami namalowana) oraz drogowskazami,
– 6 tablic z mapami, zdjęciami i opisami najważniejszych punktów na trasie,
– 40 tabliczek z opisami przy miejscach, obszarach związanych z Bitwą Warszawską 1920 oraz innych ważnych punktach gminy Nasielsk.

Projekt ROWEROWY „SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ” wraz z aplikacją złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” PTTK Mazowsze otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 000 zł w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

Założenia do projektu, wkład merytoryczny, zdjęcia do aplikacji i tablic powstały przy udziale pracowników Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Za pomysł tego projektu, zaplanowanie trasy oraz pomoc przy realizacji całego przedsięwzięcia dziękujemy regionaliście Łukaszowi Malinowskiemu ze Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team.

Mamy nadzieję, że czerwony szlak z funkcjonalną możliwością zdobywania miejsc i odznak zachęci do rowerowych wycieczek bądź innych aktywności i odkrywania gminy Nasielsk. W połączeniu z czarnym szlakiem i odnowionym, uatrakcyjnionym pieszym niebieskim stanowi bardzo interesującą turystycznie lokalizację na Mazowszu z rozwiniętym węzłem szlaków.

Wydział Administracji i Nadzoru

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.