Nowoczesna pracownia tomograficzna już dostępna dla pacjentów

Pacjenci Nowodworskiego Centrum Medycznego mogą już korzystać z nowoczesnego tomografu. Sprzęt oraz adaptację pracowni wsparła Unia Europejska w ramach realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego projektu covidowego. Łączny koszt to niemal 1,7 mln zł.

Nowa pracownia tomograficzna w nowodworskiej placówce to efekt największego projektu zdrowotnego realizowanego przez samorząd Mazowsza przy udziale środków unijnych – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Na realizację inwestycji przeznaczyliśmy niemal 1,7 mln zł z programu regionalnego.

Wartość projektu to dziś już 480 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza i Unii Europejskiej do Nowodworskiego Centrum Medycznego trafił tomograf GE Healthcare Japan Corporation Revolution Evo. – Tak nowoczesny tomograf sprawi, że jeszcze więcej pacjentów będzie mogło znaleźć potrzebną dla siebie pomoc. Jestem przekonana, że inwestycja ta przyczyni się nie tylko do poprawy komfortu pracy personelu medycznego, lecz także do wzrostu satysfakcji pacjentów z otrzymywanej pomocy – dodała radna Anna Brzezińska.

Dofinansowanie objęło również adaptację pomieszczeń szpitalnych na pracownię tomograficzną. – Unijne wsparcie pozwoliło na remont pracowni i dostosowanie jej do potrzeb personelu – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – To wyraz troski samorządu województwa o jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Inwestycja na pewno przyczyni się do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych w regionie.

W ramach prac m.in. pomalowano ściany, wykonano osłony radiologiczne, wymieniono stolarkę oraz podłogi. Wykonano także instalację elektryczną, wentylację oraz zamontowano klimatyzator typu split.

Zobacz również