Nowy gwardian klasztoru w Zakroczymiu

W piątek (7.06) w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu doszło do zmiany przełożonego wspólnoty. Nowym Gwardianem został br. Dawid Napiwodzki OFMCap. Zakonnik znany jest w Zakroczymiu, bowiem pełni funkcję dyrektora Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości oraz jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nowy gwardian przejmuje zarządzanie liczną wspólnotą klasztorną wraz z kościołem św. Wawrzyńca. Poprzedni gwardian swoją posługę pełnił przez 9 lat.

Kościół świętego Wawrzyńca i klasztor Kapucynów w Zakroczymiu należy do Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Zespół klasztorny został wzniesiony w latach 1757-1765 i składa się z kościoła św. Wawrzyńca i przyległego klasztoru. W czasie wojen napoleońskich oraz podczas oblężenia twierdzy Modlin w powstaniu listopadowym, kościół i klasztor zostały zniszczone. W refektarzu klasztornym w dniach 11-20 września 1831 roku obradował rząd i sejm powstańczy, co jest upamiętnione tablicą. W 1871 roku władze carskie ograniczyły działalność zakonników do sprawowania mszy świętych i spowiadania. W latach 1864-1892 w klasztorze przebywał błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński. W dniu 8 czerwca 1892 roku nastąpiła kasata klasztoru przez władze carskie. W dniu 31 lipca 1932 roku kapucyni ponownie objęli klasztor w posiadanie. We wrześniu 1939 roku oraz w sierpniu 1944 roku kościół i klasztor zostały zniszczone. Przez kilka lat (od 1968 do 1997) ojciec Benignus Sosnowski prowadził w klasztorze działalność na rzecz walki z alkoholizmem i uzależnieniem od leków, czym rozsławił klasztor na świecie (początkowo był to Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości, obecnie jest to Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości). Klasztor posiada małe muzeum sztuki sakralnej.

W ołtarzu głównym, w kościele św. Wawrzyńca jest umieszczony obraz „Męczeństwo św. Wawrzyńca” namalowany przez Szymona Czechowicza.

Zakroczym: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.