Nowy zastępca komendanta powiatowego Policji

13 lutego 2023 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której odczytany został rozkaz Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka o powierzeniu obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim nadkom. Zbigniewowi Prusinowskiemu. Nowy zastępca podziękował za okazane mu zaufanie oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać powierzonym mu zadaniom.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafałowi Trzaskoma przez Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Wiesława Michałowskiego. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza i pracownicy cywilni nowodworskiej komendy.

Podinspektor Małgorzata Witkowska odczytała rozkaz personalny, podpisany przez Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka o powołaniu z dniem 9 lutego 2023 r. na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim nadkomisarza Zbigniewa Prusinowskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Rafał Trzaskoma pogratulował i życzył sukcesów powołanemu I Zastępcy. Wyraził również przekonanie że dzięki cechom i doświadczeniu, jakie posiada nadkom. Prusinowski z pewnością sprosta on powierzonym mu zadaniom.

Nadkom. Zbigniew Prusinowski służbę w Policji pełni od 20 lutego 1996 roku. Od początku związany był z Komendą Powiatową Policji w Legionowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc służbę na różnych stanowiskach w pionie prewencji. Od 15 grudnia 2016 r. zajmował stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Serocku.

Nowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony przez przełożonych i powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby wszystkim w jednostce pracowało się dobrze, a swoje obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością i zaangażowaniem.

Nadkom. Zbigniewowi Prusinowskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

podkom. Joanna Wielocha

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.