Pomiechówek: Kładką dla pieszych nad rzeką Wkrą

Od piątku trwają prace przygotowawcze od strony rzeki oraz organizacja zaplecza budowy pod inwestycję, jaką jest budowa bezpiecznego miejsca przejścia przez most drogowy dla pieszych na rzece Wkrze. Wykonawca – firma Hydrobud, przygotowuje teren do rozpoczęcia prac związanych z umocnieniem filarów mostu.

Bezpieczne dzieci, udające się do szkoły, bezpieczni rowerzyści, próbujący dostać się na drugą stronę rzeki. To kluczowa inwestycja tego roku. Wyczekiwana szczególnie przez rodziców, którzy drżeli o swoje pociechy, przechodzące przez ruchliwy most. Jeszcze kilka miesięcy i będzie inaczej.

Wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki podpisał umowę na budowę kładki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek. Zgodnie z zapisami umowy bezpieczne przejście przez most drogowy na rzece Wkra w Pomiechówku w postaci kładki, zlokalizowanej bezpośrednio przy moście powstanie do końca listopada 2021 r. Projekt budowy zakłada wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wkrą, zlokalizowanej przy moście drogowym po stronie plaży i parku „Dolina Wkry”, ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi krajowej wraz z zejściami po obu stronach mostu oraz oświetlenie. Szerokość kładki 3,5 m, w tym pas ruchu dla rowerzystów szerokości 2,0 m, pas ruchu dla pieszych 1,5 m.

Koszt realizacji opiewa na kwotę blisko 4 mln zł. Wykonawca robót jest firma Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków z projektu pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej – aktywizacja społeczna i gospodarcza”.