Sejmik Mazowsza rozdysponował 188 mln zł

Pieniądze trafią dla gmin, miast, powiatów i dzielnic m.st. Warszawy oraz na realizację 12 programów wsparcia. Radni zdecydowali też o uruchomieniu 10 linii autobusowych oraz o przyznaniu dotacji dla Ciechanowa.

Lutowe posiedzenie sejmiku Mazowsza zdominowały uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (jst) w ramach 12 programów wsparcia:

 • OSP – 20,1 mln zł (16,7 mln zł dla 109 gmin na 122 nowe samochodów ratowniczo-gaśniczych, 3,45 mln zł dla 109 gmin na zakup sprzętu specjalistycznego, umundurowania, środków ochrony indywidualnej strażaka, środków łączności, wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie,
 • Mazowieckie strażnice OSP – 8,16 mln zł dla 223 gmin na remonty i modernizacje remiz,
 • Mazowsze dla sportu – 51 mln zł dla 275 jst m.in. na budowę i modernizację stadionów, boisk, hal sportowych i sal gimnastycznych, siłowni plenerowych, bieżni lekkoatletycznych i skoczni w dal, pumptracków, skateparków, kortów tenisowych,
 • Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 38,5 mln zł dla 216 jst m.in. na budowę, modernizację lub termomodernizację oraz remonty świetlic wiejskich, bibliotek czy adaptację pomieszczeń na potrzeby centrum integracji społecznej,
 • Autobusy dla mazowieckich szkół – 19,5 mln zł dla 43 gmin na zakup autobusów szkolnych,
 • Mazowsze dla klimatu – 17,5 mln zł dla 136 jst m.in. na urządzanie zieleni, rewitalizację parków i skwerów, budowa ogrodów deszczowych, tworzenie zielonych ścian, dachów, fasad oraz przystanków,
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 10,26 mln zł dla 113 gmin m.in. na kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej, działania edukacyjne, wykonanie audytów energetycznych, przeprowadzenie przeglądów kominiarskich, czyszczenie ulic na mokro, zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych, mobilnego laboratorium, tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami i oczyszczaczy powietrza,
 • Mazowsze dla sołectw – 12,8 mln zł dla 249 gmin m.in. na zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości, wiat przystankowych, progów zwalniających, klimatyzacji, ogrodzeń, siłowni plenerowych, lamp solarnych, modernizację świetlic wiejskich, budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, placów zabaw, parkingów oraz altan,
 • Mazowsze dla zwierząt – 3,8 mln zł dla 247 gmin na zapobieganie bezdomności zwierząt,
 • Mazowsze dla Zdrowia – 2,4 mln zł dla 17 jst m.in. na bezpłatne badania, szczepienia oraz profilaktykę zapobiegania chorób,
 • Mazowsze dla Seniorów – 2,5 mln zł dla 70 jst na takie projekty jak: takie projekty jak: ,,Senior – Artysta bez czasu i granic”, ‘’Wirtualny świat – światem seniora”, „Poznajemy Mazowsze”, ,,Życie nie musi być nudne – żyj z pasją i aktywnie”, „Sportowa seniorada łączy pokolenia”,
 • Mazowsze dla działkowców – 1,65 mln zł dla 35 jst m.in. na modernizację sieci wodociągowej i elektrycznej, hydroforni, Domu Działkowca, budowę alei dojazdowych, instalacji fotowoltaicznej, wiaty plenerowej, wymianę ogrodzenia, rozbudowę placu zabaw dla dzieci, utwardzenie alei ogrodowych czy remont dróg dojazdowych.
Pomoc finansowa dla Ciechanowa

Zgodnie z decyzją sejmiku, Ciechanów otrzyma z budżetu województwa mazowieckiego dotację w wysokości blisko 11,1 mln zł na budowę alternatywnego dojazdu wraz ze ścieżkami rowerowymi do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Budowa drogi ekspresowej S10

Wariant W3 (tzw. czerwony) przebiegu trasy S10 wskazali radni w przyjętym stanowisku za najbardziej korzystny. „Jest to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, a przede wszystkim dla niedostatecznie skomunikowanego w skali kraju, ponad 100-tysięcznego miasta, którym jest Płock. Realizacja inwestycji, z jednoczesną budową nowego przebiegu drogi DK 60, będącej łącznikiem z drogą ekspresową S10, przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej miasta, jednocześnie tworząc połączenie z Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T” – uzasadnili radni. Zwrócili również uwagę na kwestie bezpieczeństwa, wskazując że „newralgiczne znaczenie w tym aspekcie ma funkcjonowanie w mieście zakładu w branży rafineryjnej i petrochemicznej – spółki Orlen S.A. Budowa drogi ekspresowej S10 zapewni poprawę standardów transportu materiałów niebezpiecznych i wyprowadzenia ich poza tereny zurbanizowane”.

Mazowsze likwiduje wykluczenia komunikacyjne

Na podstawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego, wdrożony zostanie program pilotażowy, zakładający uruchomienie dziesięciu linii autobusowych na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Radni wyrazili zgodę na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na następujących liniach komunikacyjnych:

 • Żuromin – Poniatowo – Lutocin – Łukomie – Babiec Piaseczny – Sierpc;
 • Żuromin – Chamsk – Sadłowo – Bieżuń – Rościszewo – Sierpc;
 • Żuromin – Zielona – Kuczbork – Lipowiec Kościelny – Turza – Mława;
 • Sokołów Podlaski – Emilianów – Kostki – Dybów – Kosów Lacki – Treblinka – Małkinia Górna;
 • Ceranów – Kosów Lacki – Poniatowo – Treblinka – Małkinia Górna;
 • Węgrów (dworzec autobusowy) – Liw – Grębków – Trzebucza – Milew – Mroczki – Kałuszyn – Mrozy;
 • Liw – Grębków – Gałki – Sionna – Mingosy – Kotuń;
 • Skrzyńsko – Przysucha (dworzec autobusowy) – Chlewiska – Szydłowiec;
 • Przytyk – Domaniów – Potkana – Wieniawa;
 • Omięcin – Zaborowie – Łaziska – Orońsko – Helenów – Ruda Wielka.

Zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, samorząd Mazowsza będzie zobligowany do sfinansowania ze środków własnych części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. (30 groszy do wozokilometra).

Niższe stawki za zajęcie pasa drogowego

W związku z licznymi prośbami przedsiębiorców, zwracających uwagę na trudną sytuację finansową, radni obniżyli stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich z 1 zł o 0,50 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni.

Inne decyzje sejmiku

Radni uchwalili również nowelizację budżetu województwa mazowieckiego na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2038. Wprowadza ona wiele nowych inwestycji drogowych, w podmiotach leczniczych, instytucjach kultury oraz placówkach oświatowych.

Na wniosek beneficjentów wprowadził zmiany w liście beneficjentów Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dotyczące zmiany nazwy zadania, zmniejszenia kwoty dotacji, przesunięcia kwot między latami oraz zmiany nazwy beneficjenta.

Sejmik przyjął również uchwały w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Obszaru oraz Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca.

Głosami koalicji przyjęta została także uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną województwa mazowieckiego.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.