Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedweterynaryjnej

Na terenie Placówki Straży Granicznej Warszawa–Modlin przeprowadzono kolejną edycję szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej w toku służby oraz warsztaty z doskonalenia metod pracy z psem służbowym.

Szkolenia dedykowane przewodnikom psów i ich podopiecznym poprowadziła doświadczona w tej materii funkcjonariuszka z PSG Warszawa–Modlin sierż. szt. Monika Banaś, posiadająca uprawnienia ratownika weterynaryjnego. Całe przedsięwzięcie natomiast koordynowane było przez kynologa NwOSG – Mariusza Jeża.

Zakres szkolenia obejmował zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne i przebiegał w dwóch modułach:
pierwsza pomoc przedweterynaryjna:
– technika opatrywania i unieruchamiania urazów oraz czynności ratownicze podtrzymujące i zabezpieczające funkcje życiowe u psów służbowych w środowisku ich pracy oraz warsztaty z pracy węchowej

– doskonalenie metod pracy przewodnika i psa służbowego. Dzięki takiemu przedsięwzięciu funkcjonariusze utrwalili swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także udoskonalili zdolności użytkowe czworonożnych podopiecznych, przy czym należy dodać, że ci drudzy w trakcie ćwiczeń praktycznych wykazali się sporą cierpliwością i dyscypliną.

Niewątpliwie, tego typu spotkania edukacyjne, połączone z treningiem dały możliwość sprawdzenia się „mundurowym duetom” w naturalnym środowisku pracy (lotnisko) no i przede wszystkim w obliczu realnego zagrożenia, od momentu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psu, przeprowadzenia czynności ratunkowych do czasu przejęcia psa przez lekarza weterynarii. Druga część szkolenia dedykowana była głównie praktycznej pracy węchowej. Zadaniem zespołów: przewodnik – pies było sprawdzenie pod kątem obecności materiałów wybuchowych – pomieszczeń, pojazdów oraz bagaży.

W szkoleniu udział wzięli przewodnicy psów służbowych wraz z psami z lotniczych przejść granicznych Nadwiślańskiego Oddziału SG oraz żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, z którymi nowodworska placówka SG na co dzień współpracuje.

/PSG Warszawa-Modlin/