Turek z dwoma paszportami zastrzeżonymi w bazie Interpol zatrzymany na lotnisku

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin udaremnili wylot do Irlandii mężczyźnie, który do kontroli przedstawił dwa dokumenty, w tym jeden sfałszowany, figurujące w systemie Interpol. Cudzoziemiec został zatrzymany. Został skierowany wniosek do sądu o umieszczenie go w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Do zdarzenia doszło 1 marca podczas odprawy paszportowej pasażerów na lot do Dublina. Jednym z nich był 30 – letni obywatel Turcji, który do kontroli okazał belgijski paszport. Dokument poza tym, że figurował w systemie SIS II i Interpol jako utracony przez prawowitego posiadacza, nosił również znamiona fałszerstwa tj. strona personalizacyjna paszportu została całkowicie przerobiona. Po skierowaniu mężczyzny na drugą linię kontroli w celu kontynuowania dalszych czynności, funkcjonariusze ujawnili przy nim jeszcze jeden paszport, tym razem turecki oryginalny, należący do podejrzanego i podobnie jak poprzedni dokument – zastrzeżony w systemie Interpol, jako unieważniony.

Wobec obywatela Turcji wszczęto postępowanie przygotowawcze o czyn z art. 270 § 1 kk. oraz art. 264 § 2 kk. – usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom na podstawie sfałszowanego dokumentu podróży. Podejrzany przyznał się po popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa wynikającego z artykułu 335 § 1 kpk. dobrowolnie poddając się karze w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, obowiązkowi przestrzegania porządku prawnego na terytorium RP oraz przepadku dowodu rzeczowego zabezpieczonego w toku czynności.

Ponadto, komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu wobec mężczyzny postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz skierował wniosek do sądu o umieszczenie obywatela Turcji w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W trakcie prowadzonych czynności administracyjnych zatrzymany zadeklarował wolę złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP, który został przyjęty od cudzoziemca w obecności tłumacza.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.