Znacznie przekroczyli prędkość i już przekonali się o wyższych mandatach

Nowy Rok = Nowe (zaostrzone) przepisy, o czym już w pierwszych dniach stycznia przekonali się kierujący na drogach powiatu nowodworskiego. Jeden z nich jechał 105 km/h w obszarze zabudowanym, drugi pędził drogą S 7 w Zakroczymiu 144 km/h przy ograniczeniu do 70 km/h. Pierwszy otrzymał mandat karny w wysokości 1500 zł oraz zatrzymano mu prawo jazdy na trzy miesiące, drugi – mandat karny w wysokości 2500 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz zmiany w Kodeksie Wykroczeń. Wyższe kwoty mandatów, dodatkowe przepisy chroniące pieszych, czy też dotkliwsze restrykcje wobec nietrzeźwych kierowców, to tylko niektóre zmiany obowiązujące w Nowym Roku.

Mimo licznych apeli do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku i jazdę z dozwoloną prędkością, wciąż zdarzają się kierujący, którzy w rażący sposób łamią przepisy ruchu drogowego.

Przypominamy, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest między innymi niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Dlatego każdego dnia, przez okrągły rok, policjanci nowodworskiej „drogówki” działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości:
do 30 km/h – do 400 zł
od 31 do 40 km/h – co najmniej 800 zł
o 41-50 km/h – 1000 zł
o 51-60 km/h – 1500 zł
o 61-70 km/h – 2000 zł
o 71 km/h i więcej – 2500 zł.

Trzeba też zwracać szczególną większą uwagę na osoby piesze, zwłaszcza, że mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa są naprawdę wysokie. 1500 zł – tyle zapłacimy za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje się na przejściu lub na nie wchodzi. Tyle samo zapłacimy za wyprzedzanie na przejściu. Jeśli prowadząc auto, rozmawiamy przez telefon trzymając aparat przy uchu – zapłacimy 500 zł mandatu. Za co jeszcze?

800 zł – za zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.

2000 zł – za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wskazują znaki drogowe.

2500 zł – za brak zachowanej ostrożności w strefach zabudowanych, drogach publicznych, czy za spowodowanie zagrożenia przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Za wyprzedzanie na zakazie – 1000 zł,

Za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień – 1500 zł,

Wjazd na szlabany kolejowe, a dokładnie objeżdżanie opuszczonych zapór czy półzapór kolejowych, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, jeśli opuszczanie szlabanów już zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zakończone, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie ma miejsca by opuścić przejazd – 2000 zł,

Wzrośnie maksymalna kara, którą może nałożyć na sprawcę sąd z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych, policjant będzie mógł na miejscu ukarać sprawcę maksymalnym mandatem do 5 tysięcy złotych, a w przypadku zbiegu wykroczeń koszt mandatu zwiększy się do 6 tysięcy złotych.

Ponownie apelujemy o rozwagę oraz przestrzeganie przepisów prawa!

podinsp. Małgorzata Witkowska

Zobacz również