Kronika Nowodworskiej Straży Miejskiej 20-26 marca

Prezentujemy najnowszą kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej za okres od 20 do 26 marca. Materiał przygotowała mł. spec. Małgorzata Wójcik. 

W minionym tygodniu strażnicy miejscy rutynowo prowadzili kontrolę miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, w jednym z nich przy ul. Sukiennej zastali mężczyznę w stanie skrajnego wyczerpania. Udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy oraz powiadomili odpowiednie służby, na miejsce przybył pracownik Opieki Społecznej oraz pogotowie ratunkowe, mężczyznę przewieziono do szpitala – Więcej tutaj

Strażnicy skierowali do sądu rejonowego dwa wnioski o ukaranie. Sprawy dotyczyły spalania odpadów w piecu oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Dwukrotnie nałożono mandaty karne na kierujących, którzy parkowali w zatokach przystankowych. Ukarano także parkujących na przejściu dla pieszych oraz w miejscu obowiązywania znaków B-36 (zakaz zatrzymywania się). Ukarany mandatem został również właściciel psa, który nie zachował należytej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia art. 77kw, „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany..”

W trzech przypadkach strażnicy interweniowali wobec osób nietrzeźwych, mężczyzna, który „spacerował” cała szerokością ul. Modlińskiej stwarzał realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego, tak jak kobieta, która w stanie upojenia alkoholowego leżała na ulicy, trzecia osoba to mężczyzna leżący na ławce w parku. Osoby te są przekazywane pod opiekę najbliższych lub do Ośrodka trzeźwości w Warszawie.

Gdy tylko załoga otrzymała informację o awarii rogatek na ulicy J. Nałęcza przystąpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i poinformowano odpowiednie służby kolejowe. Zagrożenie zostało usunięte po ok. godzinie.

Straż Miejska nadal intensywnie prowadzi kontrole czystości w wyniku, których sporządzono 10 protokołów m.in. na ulicy Granicznej gdzie uszkodzona została studzienka przez przejeżdżające tam pojazdy ciężarowe, nieprawidłowość zgłoszono do Firmy Orange, która jest jej właścicielem, oraz teren przy moście nad rz. Wisłą pod mostem nad drogą S7 gdzie została uszkodzona studzienka, powiadomiono, GDDKiA, w obu przypadkach podjęte zostały czynności celem ustalenia sprawców uszkodzeń. Przy ulicy Sawy awarii uległ słupek do rowerów tę awarię przekazano do wydziału informatyki w Urzędzie Miasta. Dokonano również kontroli terenów przy ulicy Prądzyńskiego, Obwodowej i Dąbrowskiego, garaży przy ulicy Obwodowej, wzdłuż wału przeciwpowodziowego rz. Narew, skontrolowano również ul. Dębową gdzie pojazdy ciężarowe wjeżdżając na teren budowy najeżdżały na chodnik, co mogło spowodować uszkodzenia, wyjeżdżając natomiast powodowały zabrudzenie drogi, zobowiązano kierownika budowy do wyznaczenia innego dojazdu na budowę. Powyższe nieprawidłowości są na bieżąco monitorowane celem ich usunięcia.

Pracownicy monitoringu miejskiego ujawnili wykroczenia polegające na niewłaściwym parkowaniu, spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym m.in. na placu zabaw, oraz o uszkodzonych bądź przekrzywionych znakach drogowych.

W zw. z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą Internet w szkołach i przedszkolach realizujemy program profilaktyczny „bezpieczny Internet” przekazując najmłodszym użytkownikom wiedzę w zakresie sieci. Przeczytaj je i zawsze ich przestrzegaj! Pamiętaj!

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.
2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!
3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.
4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.
5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś, kto podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary.
6. Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.
7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji.
8. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.
9. Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w Internecie, zawsze podawaj źródło ich pochodzenia.
10. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym znajomym pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami. Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.
11. Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych.
12. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. Dbaj o swoje hasło, jak o największą tajemnicę. Jeżeli musisz w Internecie wybrać jakieś hasło, pamiętaj, żeby nie było ono łatwe do odgadnięcia i strzeż go jak oka w głowie.
13. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać.
14. Jeżeli prowadzisz w Internecie stronę lub bloga, pamiętaj, że mają do niej dostęp również osoby o złych zamiarach. Nigdy nie podawaj na swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody rodziców nie publikuj też na niej zdjęć swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.
15. Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz.
16. Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż im, jak proste jest surfowanie po Sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, pokaż im jak szukać w Internecie informacji.
17. Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj to z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i nie wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.
18. W Sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Dlatego koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a następnie zainstalujcie odpowiedni program.

Ponadto rozpoczęliśmy wspólnie z OSP RW cykl szkoleń na temat ”wypadek na drodze” mający na celu zachęcenie do ratowania życia, uczenie zasad pierwszej pomocy, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz naukę zachowań mających na celu bezpieczeństwo swoje i innych.