Kronika Nowodworskiej Straży Miejskiej od 29.05 do 03.06.2017

Prezentujemy najnowszą kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej za okres od 29 maja do 3 czerwca. Materiał przygotowała mł. spec. Małgorzata Wójcik.

Z notatnika strażnika…
W tym tygodniu sporządzone zostały protokoły porządkowe dotyczące uszkodzonych studzienek, urządzeń na placach zabaw, znaków drogowych, zaśmiecenia terenu oraz zarośniętych terenów zielonych. Wszystkie kontrole porządkowe są zapisywane w postaci protokołu i przekazywane do realizacji właściwym firmom, instytucjom czy właścicielom prywatnym, a następnie kontrolowane jest usunięcie nieprawidłowości.

29 maja otrzymaliśmy informację o przebywającej na ul. Gen. Thommee suce wraz z sześciorgiem szczeniąt. Po potwierdzeniu informacji patrol przewiózł wszystkie psy do schroniska. Otrzymujemy zgłoszenia odnośnie złego traktowania zwierząt bądź bezpańskich zwierząt. Oczywiście każde takie zgłoszenie jest przez nas dokładnie sprawdzane, a w razie potrzeby zwierzęciu udzielana jest pomoc. W tym miejscu należy przypomnieć, że od stycznia 2012 roku obowiązuje  nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Według ustawy m.in.  przepisy zabraniają trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Trzymanie zwierzęcia na uwięzi zawsze musi spełniać pewne warunki. Mianowicie uwięź, np. łańcuch nie może powodować uszkodzenia ciała lub cierpień zwierzaka oraz gwarantować mu możliwość niezbędnego ruchu. W przypadku psa uwiązanego na łańcuchu czy lince – jej długość nie może być krótsza niż 3 metry.

Osoby, które łamią zakaz i trzymają zwierzę na uwięzi przez całą dobę, popełniają wykroczenie, które jest karane aresztem lub grzywną. Sąd może również orzec o zabraniu danego zwierzęcia właścicielowi oraz zapłaty nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt. Pamiętajmy również, aby nie zostawiać psów w samochodzie gdyż grozi to zaduszeniem się zwierzęcia. Takie właśnie zgłoszenie otrzymaliśmy 31 maja br. informacja dotyczyła psa rzekomo zamkniętego w bagażniku samochodu przy ul. Chemików. Na szczęście informacja nie potwierdziła się, bagażnik był pusty, a „podejrzany” szmer to gałęzie uderzające o maskę samochodu. Cieszy nas jednak fakt, że mieszkańcy są wyczuleni na tego typu złe zachowania i zgłaszają je do nas. Po zgłoszeniu i naszej interwencji pies przywiązany do drewnianej komórki przy ul. Jana Nałęcza został zabrany do domu przez właściciela.

W ruchu drogowym niestety powtarzają się przypadki dotyczące złego parkowania z poprzednich tygodni, a mianowicie:
– ul. Wybickiego znak B-36,
– ul. Jana Nałęcza przejście pod zamkniętymi zaporami,
– ul. Jana Nałęcza parkowanie w obrębie skrzyżowania,
– ul. Zakroczymska parkowanie na przejściu dla pieszych.
W minionym tygodniu strażnicy kilkukrotnie podejmowali interwencje w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscu publicznym, jak również osób nietrzeźwych, którym zawsze udzielana jest pomoc.

Na koniec sprawa, która w ostatnich dniach bardzo często bulwersowała handlujących na terenie prywatnym, mianowicie opłata targowa. Kilkukrotnie byliśmy wzywani przez inkasenta, aby pomóc w poborze opłaty targowej, gdyż osoba handlująca nie chce jej uiścić twierdząc, że jest na terenie prywatnym i ma zgodę właściciela na handel. Otóż zgodnie art. 15 ust.1 opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prywatnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust 2b. Targowiskami są natomiast wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Co to oznacza? Chodzi o miejsca, w których lokalizację wyznacza gmina, jak i każde inne miejsce, mimo, że formalnie nie jest ono przez gminę oznaczone, jako targowisko. W takim rozumieniu targowiskiem jest m.in. hala targowa, dom handlowy, plac, chodnik, pas przydrożny, byleby na tych miejscach prowadzono sprzedaż. A zatem fakt objęcia danego terenu uchwała gminy dotyczącą lokalizacji targowiska nie ma decydującego znaczenia dla uznania, że dane miejsce prowadzenia sprzedaży jest targowiskiem w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, bowiem dla powstania zobowiązania w opłacie targowej istotne jest zaistnienie przesłanek wynikających z przepisów tej ustawy, a nie treść uchwały rady miejskiej, (WSA w Bydgoszczy – wyrok z dnia 11 września 2007 roku I SA/Bd 473/07).

Na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki od 1 czerwca do 30 września wyznaczone są sezonowe miejsca do sprzedaży owoców sezonowych:
– parking w rejonie skrzyżowania ul. Legionów róg Warszawskiej 15,
– parking w rejonie sklepu przy ul. Mazowieckiej 15,
– parking w rejonie sklepu przy ul. Berlinga 21,
– parking w rejonie sklepu przy ul. Wojska Polskiego 47,
– parking przy ul. Wojska Polskiego 33,
– parking przy ul. Miodowej 8,
– parking przy ul. Malewicza 289,
– parking ul. 29 Listopada przy bloku nr. 324,
– plac przed Izbą Przyjęć przy ul. 29 Listopada,
– plac w rejonie sklepu przy ul. Dworcowej 2,
– pas zieleni przy ul. Staszica róg ul. Dworcowej.